Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag28.03.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Till alla utbildningar

Leverantörsgranskning på plats

Social hållbarhet

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete på plats. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Om Utbildningen

Dagens leverantörskedjor är ofta komplexa, djupa och inte minst globala, vilket innebär en stor utmaning för många företag. Den här utbildningen har ett internationellt perspektiv och tar avstamp i de vanligaste riskerna i leverantörskedjan inom miljö, hälsa & säkerhet, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och korruption både ur ett geografiskt och ett branschperspektiv. Utbildningen bygger till stor del på exempel från verkligheten, baserade på kursledarnas egna erfarenheter från inspektioner genomförda i olika branscher runt om i världen.

Du som deltagare kommer att introduceras för en process för leverantörsgranskning och få applicera dina nya kunskaper i workshops för att vara bättre förberedd på att själv genomföra leverantörsgranskningar på plats.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Varför kravställning på leverantörer är viktigt och hur det görs på bästa sätt
 • Hur du identifierar risker i leverantörskedjan
 • Hur du förbereder dig inför ett på plats besök hos en leverantör
 • Vad du ska tänka på under ett besök för att kunna identifiera och tolka risker
 • Hur eventuella oegentligheter hanteras och följs upp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som har kontakt med leverantörer och/eller är intresserad av frågorna och vill lära dig mer, till exempel:

 • Inköpare
 • Kvalitetsinspektörer
 • Miljö- och hållbarhetssamordnare
 • Miljö- och hållbarhetschefer

Du behöver inte ha några förkunskaper inom området.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge deltagaren kunskap att:

 • Arbeta med kravställning på leverantörer
 • Förbereda på plats besök
 • Utvärdera leverantörers hållbarhetsarbete vid besök på plats
 • Följa upp hållbarhetsarbetet med leverantörer där oegentligheter påträffats

Dela kursen

Program

09.00    Välkomna

Introduktion
Utbildningen börjar med en genomgång av grunderna i CSR. Vilka områden som ingår i begreppet och vilka motiven är för att arbeta med dessa frågor. Vi introducerar en process för leverantörsgranskning som vi sedan fördjupar oss i under utbildningen.

10.10 – 10.30 PAUS

Risker i leverantörskedjan
Efter pausen går vi igenom vanliga CSR-risker i leverantörskedjan både ur ett geografiskt och ett branschperspektiv. Vi visar på hur en riskanalys kan användas som verktyg för att förstå vilka leverantörer som utgör den största risken.