måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Klimat & energi

Livscykelanalyser får en allt mer framträdande roll i ett effektivt, strukturerat och trovärdigt miljöarbete. Livscykeltänkande är ett krav i ISO14001 och ligger till grund för miljövarudeklarationer. De utgör även en viktig del i hållbarhetsrapportering och är en förutsättning för att uppnå en hållbar cirkulär ekonomi. Under denna heldag får du lära dig grunderna till att göra, läsa och beställa livscykelanalyser enligt metoden och standarden ISO 14040-44 Life Cycle Assessment.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Syftet med LCA och tillämpningar av livscykeltänkande
 • Hur du ställer rätt krav vid beställning av LCA
 • Hur en LCA görs och olika metodval
 • Hur du tolkar resultatet från LCA

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som är i behov av att förstå livscykelanalyser inom såväl industri, offentliga verksamheter och myndigheter, till exempel:

 • Miljöstrateger
 • Affärsutvecklare
 • Produkt- och tjänsteutvecklare
 • Inköpare
 • Kommuner, landsting och myndigheter med krav på rapportering av klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.

MÅL MED UTBILDNINGEN
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i att genomföra en LCA samt i att tolka och förstå resultatet från en LCA och kunna beställa en LCA.

 

Dela kursen

Program

9.00 Presentation av dagen och deltagarna

9.15 Livscykeltänkande omkring oss

 • Vad är ett livscykelperspektiv? Diskussion runt aktuella händelser
 • Koppling mellan livscykelperspektiv och cirkulär ekonomi och andra hållbarhetsfrågor

9.30 Kommunikation av livscykelbaserad information

 • Environmental Product Declaration (EPD)
 • Product Environmental Footprint (PEF)

10.00 Kaffe

10.15 LCA metodik. Hur gör man en LCA? Teori och övning

 • Mål och omfattning
 • Inventering
 • Miljöpåverkansbedömning
 • Tolkning
 • Olika sorters LCA, olika metodval

12.00 Lunch

13.00 Forts LCA metodik. Hur gör man en LCA? Teori och övning (Inklusive kaffepaus 14.45)

15.50 Framåtblick. Vad finns och är på gång med ett livscykelperspektiv?

 • Implementera livscykeltänkande/LCA i verksamheten
 • Rapportering av klimatpåverkan i värdekedjan
 • Livscykelperspektivet i ledningssystem och upphandling

16.30 Avslutning, summering

17.00 Kursen avslutas