Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

Social hållbarhet, Strategi

Denna utbildning handlar om hur du på ett strategiskt och strukturerat sätt arbetar med mångfald, jämlikhet och inkludering så att det genomsyrar hela verksamheten. Utbildningen ger dig kunskap, insikter och verktyg som leder till affärsmässiga fördelar, oavsett om du arbetar på en offentlig organisation eller vinstdrivande företag. Du får lära dig allt från hur du analyserar hur bra ni är på mångfald till hur du organiserar arbetet och vilka strategiska och finansiella argument du kan använda för att få med dig hela organisationen på resan.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur du skapar ett framgångsrikt mångfalds- och inkluderingsarbete
 • Var ansvaret för mångfald och inkludering bör ligga i organisationen
 • Var du själv och din organisation befinner er på resan mot mångfald och inkludering
 • Hur du kan samspela med externa aktörer för att stärka mångfaldsarbetet
 • Hur du hittar potentiella intressenter att samarbeta med
 • Finansiella argument för att arbeta med mångfald, jämlikhet och inkludering
 • Hur du kan arbeta med talent management ur ett mångfaldsperspektiv
 • Nytt ordförråd som stärker ditt självförtroende i intern- och externkommunikation 

Utbildningen utgår från principen att ett hållbart mångfaldsarbete måste börja med marknaden eller samhället som utgångspunkt samt att mångfalds-, jämlikhets- och inkluderingsfrågan ska ägas av hela organisationen, inte bara av HR- eller personalavdelningen. Du som har ansvar för mångfaldsarbetet ska agera internt som facilitator, inspiratör och budbärare, men också externt i samspel med marknaden eller samhället. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Dig som arbetar med eller har ansvar för mångfald, inkludering och jämlikhet inom både privat och offentlig sektor. Du kan exempelvis arbeta som

 • HR- eller personalchef
 • Hållbarhetsstrateg eller hållbarhetssamordnare
 • Marknads- och kommunikationsstrateg
 • Vd och ledning
 • Övriga beslutsfattare med ansvar för strategier inklusive ledningsgrupper och styrelseledamöter 

Vi ser gärna flera deltagare från samma bolag/verksamhet för att få bättre genomslagskraft i din vardag. 

MÅL MED UTBILDNINGEN: 
Målet är att du som deltagare ska:

 • Reflektera kring var du och din organisation befinner er på utvecklingstrappan inom mångfald
 • Få kunskap om hur ni tar nästa steg i, eller påbörjar, ert mångfalds- och inkluderingsarbete
 • Förstå vikten av att mångfaldsfrågan är vävd genom hela organisationen

Dela kursen

Program

09.00 Välkommen och introduktion

 • Kursens syfte och innehåll
 • De viktigaste hörnstenarna i ett framgångsrikt mångfaldsarbete 

09.30 Var just du befinner dig på resan 
Vi presenterar utvecklingstrappan, ett verktyg som visualiserar en vanlig mångfaldsresa för både individer, bolag, myndigheter och kommuner. I ett smågruppsarbete hjälper vi dig hitta var just du som individ befinner dig på trappan. 

10.15 Kaffe och reflektionstid 

10.30 Var ligger ansvaret?

 • Var ligger ansvaret för mångfaldsfrågan och var bör det ligga?
 • Ledningens ”tone at the top” och dess betydelse – kulturen i en organisation som kommer från ledningen
 • Varför engagemanget hos de operativa delarna av organisationen är en kritisk framgångsfaktor för mångfaldsfrågan 

11.15 Hur arbetet med mångfald, jämlikhet och inkludering blir hållbart

 • Samspel mellan externa målgrupper och den interna verksamheten
 • Finansiella argument för att arbeta med mångfald, jämlikhet och inkludering
 • Goda interna exempel som redan existerar och borde lyftas fram 

12.15 Lunch 

13.15 Reflektioner från förmiddagen 


13.30 Talent management ur ett mångfaldsperspektiv

 • Ett mångfaldsperspektiv på en talent management-modell
 • De fyra pelarna; rekrytering, personalutveckling, successionsplanering samt ersättning och förmåner 
 • Balansgång mellan förändringar av attityder vs beteende 

14.30 Kaffe och reflektionstid 

14.45 Att hitta stöd och inspiration från andra 

Framgångsrika mångfaldsarbeten präglas ofta av samarbeten och projekt med olika externa intressenter, exempelvis fackföreningar, branschorganisationer, myndigheter och konkurrenter. I ett smågruppsarbete utforskar vilka ytterligare möjliga intressenter som finns. 

15.30 Din organisation på utvecklingstrappan 
Vi började dagen med att undersöka var du befinner dig i din mångfaldsresa. Nu återvänder vi till frågan med ditt företag/verksamhet i fokus. Var befinner ni er på utvecklingstrappan och vad krävs för vidare utveckling under det kommande året? 

16.30 Summering av dagen och nästa steg

 • Vad har vi lärt oss under dagen?
 • Nytt ordförråd som kan stärka ditt självförtroende i intern- och externkommunikation 
 • Nästa steg på mångfaldsresan 

17.00 Utbildningen avslutas