Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. I det fall det utfärdas restriktioner som direkt avråder från inrikes resande eller sammankomster i mindre grupper kommer våra fysiska utbildningar att genomföras online.
Till alla utbildningar

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

Social hållbarhet

Denna utbildning handlar om hur du i praktiken kan arbeta strategiskt, aktivt och metodisk med mångfald och inkludering. Du får lära dig konkreta metoder och verktyg för att skapa ett mångfaldsarbete som genomsyrar hela organisationen. Målet är att stärka dig i din roll att driva frågorna internt.

Om Utbildningen

Kraven på social hållbarhet är en av de viktigaste frågorna för företag att förhålla sig till för att vara framgångsrika. Ökat socialt hållbarhetsfokus i form av mångfald och inkludering skapar mervärde både internt och externt - för medarbetare och kunder.  Allt fler företag och organisationer inser att arbete med mångfald och inkludering är nödvändigt för att skapa effektiva arbetsplatser och vara konkurrenskraftiga. Denna interaktiva utbildning ger dig kunskap, insikter och verktyg för ett inkluderingsarbete som syftar till att leda till affärsmässiga fördelar, oavsett om du arbetar på en offentlig organisation eller ett vinstdrivande företag.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Vad det innebär att arbeta med mångfald och inkludering i organisationer – definitioner, begrepp och det senaste från forskningen
 • Vad du kan uppnå genom att arbeta strategiskt med mångfald och inkludering
 • Hur du tar fram en genomarbetad mångfalds- och inkluderingsstrategi
 • Inkluderande ledarskap: vad chefer och ledare behöver tänka på och hur de behöver vara i mångfaldiga team
 • Hur du skapar inkluderande beteenden i hela din organisation
 • Hur du kan arbeta för att överkomma organisationens hinder och individers motstånd mot mångfald och inkludering
 • Verktyg för att motverka kognitiva snedvridningar och fördomar
 • Hur du kan kompetensutveckla din organisation - teamövningar, dilemmafilmer och inkluderingsspel 
 • Konkreta exempel, lärdomar och lösningar som andra organisationer vidtagit kopplat till strategisk arbete 

 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som arbetar med och/eller är intresserade av inkludering och mångfald i privata företag och offentlig förvaltning, till exempel:

 • HR-chefer och HR-koordinatorer
 • Arbetsmiljöansvariga
 • CSR- och Hållbarhetschefer
 • Mångfalds- och inkluderingschefer
 • Hållbarhetsstrategier
 • VD och ledning


MÅLET MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen syftar till att ge dig:

 • Kunskap om hur du strategiskt och operativt kan arbeta för att stärka organisationen och ditt egna ledarskap inom mångfald och inkludering. 
 • Verktyg och kompetens för att överkomma hinder och bidra till inkludering på din arbetsplats.

Dela kursen

Program

09.00    Välkomna och introduktion

09.10 Att arbeta med mångfald och inkludering i organisationer 

 • Definition av vad mångfald och inkludering egentligen är och vad vi menar när vi arbetar med det i organisationer
 • Den senaste forskningen om hur mångfald och inkludering kopplas till affärsmässiga fördelar.

10.00 Mångfalds- och inkluderingsstrategi 

 • Hur du tar fram en mångfalds- och inkluderingsstrategi
 • Vad du kan uppnå genom att arbeta framgångsrikt med mångfald och inkludering

10.20-10.35 Paus

10.35 Forts. Mångfalds- och inkluderingsstrategi 

 • Konkreta exempel på hur olika organisationer arbetar strategiskt med mångfald och inkludering
 • Vad som är viktigt att tänka på i den strategiska processen för att nå en hållbar och inkluderande organisation. Från behovsanalys, mål- och visionssättning, förankring till hur man omsätter det i praktiken.

11.45-12.45 Lunch

12:45 Inkluderande ledarskap 
Ett inkluderande ledarskap är en viktig pusselbit i det strategiska arbetet, eftersom det är avgörande för att förankra arbetet i resten av organisationen. Vi går igenom hur du kan utveckla ett inkluderande ledarskap i praktiken. 

14.30-14.45 Fika

14:45 Inkluderande beteenden
Vi identifierar vilka inkluderande beteenden som är viktiga för att utveckla en inkluderande kultur, samt diskuterar hur vi kan utveckla dessa beteenden i vardagen. Vi tittar på olika verktyg som finns tillgängliga för detta, samt provar på dem tillsammans.

16.30-17.00 Sammanfattning, erfarenhetsutbyte och handlingsplan