tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Miljölagstiftning

Miljökvalitetsnormer i miljöbalken reglerar vilken kvalitet som ska uppnås eller eftersträvas i till exempel luft och vatten och har betydelse för vilka verksamheter som får bedrivas. Denna utbildning handlar om hur regleringen för miljökvalitetsnormer för luft och vatten fungerar i teori och praktik. Vi går igenom luftkvalitetsdirektivet, ramdirektivet för vatten och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken för luft, ytvatten och grundvatten, samt tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning och tillsyn.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • 5 kap miljöbalken: olika typer av miljökvalitetsnormer
 • Miljökvalitetsnormernas betydelse för hur verksamheter får bedrivas
 • Luftkvalitetsdirektivet
 • Miljökvalitetsnormer för luft
 • Ramdirektivet för vatten
 • Miljökvalitetsnormer för ytvatten (god kemisk och ekologisk status)
 • Miljökvalitetsnormer för grundvatten (god kemisk och kvantitativ status)
 • Tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning
 • Tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillsyn

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med eller ansvarar för miljöfrågor och miljöjuridik gällande luft- och vattenkvalitet, till exempel:

 • Dig som ansvarar för miljöfrågor gällande luft och vatten
 • Tjänstemän på myndigheter
 • Miljökonsulter och tekniska konsulter
 • Dig som arbetar med tillstånds- och omprövningar
 • Miljöjurister

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • En god kunskap om regelsystemet
 • Genomgång av de senaste ändringarna och dess betydelse
 • Förståelse för skillnaden mellan olika typer av normer
 • Förståelse för hur miljökvalitetsnormer tillämpas i prövningar och tillsyn
 • Verktyg för att hantera miljökvalitetsnormer i den egna verksamheten både för verksamhetsutövare och myndigheter

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Bakgrund
 • Vad är en miljökvalitetsnorm?

09.15 Miljökvalitetsnormer för luft

 • Luftkvalitetsdirektivet
 • Miljökvalitetsnormer för luft
 • Åtgärdsprogram
 • Tillämpningen av miljökvalitetsnormer för luft i prövningar
 • Tillämpningen av miljökvalitetsnormer för luft vid tillsyn

10.45 Kaffe

11.00 Ramdirektivet för vatten och ny lagstiftning i Sverige

 • Ramdirektivet för vatten
 • Weserdomen
 • Nya bestämmelser om miljökvalitetsnormer för vatten

12.00 Lunch 

13.00 Vattenförvaltningen

 • Vattenförvaltningen
 • Fastställande av god status för ytvatten
 • Fastställande av god status för grundvatten

14.15 Kaffe

14.30 Undantag och tillämpning vid prövning

 • Undantag – förlängd tidsfrist, mindre stränga krav och naturliga orsaker
 • Konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster
 • Undantag för nya verksamheter
 • Tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning
 • Tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillsyn

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut