Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag17.04.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.
Till alla utbildningar

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Miljölagstiftning

Miljökvalitetsnormer i miljöbalken reglerar vilken kvalitet som ska uppnås eller eftersträvas i till exempel luft och vatten och har betydelse för vilka verksamheter som får bedrivas. Denna utbildning handlar om hur regleringen för miljökvalitetsnormer för luft och vatten fungerar i teori och praktik. Vi går igenom luftkvalitetsdirektivet, ramdirektivet för vatten och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken för luft, ytvatten och grundvatten, samt tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning och tillsyn.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • 5 kap miljöbalken: olika typer av miljökvalitetsnormer
 • Miljökvalitetsnormernas betydelse för hur verksamheter får bedrivas
 • Luftkvalitetsdirektivet
 • Miljökvalitetsnormer för luft
 • Ramdirektivet för vatten
 • Miljökvalitetsnormer för ytvatten (god kemisk och ekologisk status)
 • Miljökvalitetsnormer för grundvatten (god kemisk och kvantitativ status)
 • Tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning
 • Tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillsyn

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med eller ansvarar för miljöfrågor och miljöjuridik gällande luft- och vattenkvalitet, till exempel:

 • Dig som ansvarar för miljöfrågor gällande luft och vatten
 • Tjänstemän på myndigheter
 • Miljökonsulter och tekniska konsulter
 • Dig som arbetar med tillstånds- och omprövningar
 • Miljöjurister

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • En god kunskap om regelsystemet
 • Genomgång av de senaste ändringarna och dess betydelse
 • Förståelse för skillnaden mellan olika typer av normer
 • Förståelse för hur miljökvalitetsnormer tillämpas i prövningar och tillsyn
 • Verktyg för att hantera miljökvalitetsnormer i den egna verksamheten både för verksamhetsutövare och myndigheter

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Bakgrund
 • Vad är en miljökvalitetsnorm?

09.15 Miljökvalitetsnormer för luft

 • Luftkvalitetsdirektivet
 • Miljökvalitetsnormer för luft
 • Åtgärdsprogram
 • Tillämpningen av miljökvalitetsnormer för luft i prövningar
 • Tillämpningen av miljökvalitetsnormer för luft vid tillsyn

10.45 Kaffe

11.00 Ramdirektivet för vatten och ny lagstiftning i Sverige

 • Ramdirektivet för vatten
 • Weserdomen
 • Nya bestämmelser om miljökvalitetsnormer för vatten

12.00 Lunch 

13.00 Vattenförvaltningen

 • Vattenförvaltningen
 • Fastställande av god status för ytvatten
 • Fastställande av god status för grundvatten

14.15 Kaffe

14.30 Undantag och tillämpning vid prövning

 • Undantag – förlängd tidsfrist, mindre stränga krav och naturliga orsaker
 • Konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster
 • Undantag för nya verksamheter
 • Tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning
 • Tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillsyn

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut