lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

MKB enligt kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

Miljölagstiftning

Flera uppmärksammade avgöranden har visat på svårigheterna med att få tillstånd enligt miljöbalken där reglerna gällande miljöbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och betydelsen av ett korrekt genomfört samrådsförfarande belysts. Under denna utbildning går vi igenom vilka krav som ställs på en specifik miljöbedömning och MKB utifrån frågor om exempelvis Natura 2000, riksintressen, artskydd och reglerna om miljökvalitetsnormer.

Utbildningen ger dig kunskaper i de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess enligt miljöbalken och vad du själv kan tänka på vid genomförande av en tillståndsprövning samt de olika fallgroparna som finns.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Reglerna om samråd, miljöbedömningar, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och miljöbalkens kapitel 6 och därtill hörande frågor
 • Hur samrådsprocessen bör gå till, hur du organiserar ett bra samråd och ser till att detta genomförs på korrekt sätt samt hanterar synpunkter
 • Vilka utredningar som kan behövas för en specifik miljöbedömning
 • Översiktlig genomgång om Natura 2000-krav och hur de har betydelse för miljöbedömningen
 • Kort om reglerna om miljökvalitetsnormer och hur de hänger samman med miljöbedömningen
 • Kort om artskydd och EU-domstolens förhandsavgörande från 2021 i ”Skydda skogen-avgörandena” och hur de hänger samman med miljöbedömningen

Vi varvar teori med praktiska exempel.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen kräver inga förkunskaper på området. Utbildningen riktar sig exempelvis till:

 • Du som nyligen börjat stöta på miljöjuridik i ditt arbete
 • Ansvariga för miljöfrågor
 • Verksamhetsutvecklare
 • Alla som arbetar med miljöfrågor och kan behöva söka tillstånd enligt miljöbalken
 • De som svarar på remisser eller ger synpunkter i tillståndsprocesser

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få:

 • Verktyg för hur du genomför samråd
 • Verktyg för hur du genomför och tidsplanerar en tillståndsprocess enligt miljöbalken
 • Förståelse för hur MKB-kraven samspelar med artskydd och Natura 2000
 • Förståelse för utmaningarna med miljökvalitetsnormer

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
 
09.15 Förmiddagspass (inklusive paus 10.30) 

 • Arbete med reglerna för tillståndsplikt
 • Genomgång av samrådsförfarandet
 • Genomgång av reglerna kring och kraven på en miljöbedömning
 • Genomgång av olika riksintressen

12.00 LUNCH

13.00 Eftermiddagspass (inklusive paus 14.30) 

 • Genomgång om Natura 2000 och artsskydd, inklusive ny praxis från EU-domstolen
 • Diskussion om samråd- och MKB-perspektiv i olika tillståndsprövningar, såsom Cementa och LKAB:s processer med domar från 2021 
 • Genomgång av kraven som miljökvalitetsnormerna ställer

16.30 Avslut