Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
SökTill alla utbildningar

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Kommunikation

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Om Utbildningen

Ny ekonomisk och beteendevetenskaplig forskning har på senare år tydligt visat att vi människor i våra beslut i hög grad påverkas av hur olika alternativ framställs och vad personer i vår omgivning väljer. Dessa insikter ligger till grund för en allt mer uppmärksammad gren inom beteendeekonomin som kallas nudging.

Nudging är ett sätt att utan tvång eller lockelser ”puffa” människor mot ett önskvärt val. Det kan exempelvis handla om att få individer att stanna upp och tänka igenom annars rutinmässiga val, eller olika sätt att presentera  information för att uppnå större beteendeförändring i olika sammanhang.

Nudging vinner nu snabbt mark på hållbarhetsområdet eftersom det anses kunna fungera som ett viktigt komplement till traditionella styrmedel när det gäller att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val.

I Danmark till exempel gjorde man ett försök i en kommun där man hade problem med nedskräpning. Man klistrade helt enkelt gröna fotsteg på trottoaren som om de var på väg mot papperskorgen. På så sätt kunde man minska nedskräpningen med 46 procent.

Denna heldagsutbildning ger dig handledning och guidning till hur olika former av nudging kan appliceras i den egna organisationen, hur man kan bära med sig lärdomarna från beteendeekonomin i sitt vardagliga arbete, och hur nudging kan användas för att utforma en mer effektiv miljöpolitik.

 UTBILDNINGEN GER KUNSKAPER I:

 • Beteendevetenskapens grunder och centrala begrepp så som kognitiv snedvridning, begränsad rationalitet, beslutsarkitektur och kontrollerade experiment.
 • Vilka aspekter av mänskligt beteende och samhälleliga strukturer som gör att hållbar konsumtion ibland kan vara svårt att uppnå med traditionella styrmedel.
 • Hur icke hållbara beteendemönster kan kartläggas, analyseras och bemötas med insatser som underlättar för människor att göra rätt.
 • Verktyg och metoder för att själv kunna arbeta med nudging i den egna organisationen.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill lära sig mer om beteendeekonomi och nudging och hur det kan användas i praktiken, till exempel:

 • Ledare inom offentlig förvaltning och företag som behöver öka sin förståelse av människors beteendemönster och deras effekter på konsumtionsval
 • Miljö- och hållbarhetschefer, miljösamordnare och andra ansvariga
 • Kommunikatörer, kommunikations- och marknadschefer
 • B2C- och B2B-företag
 • Kommuner, landsting och myndigheter
 • Ideella organisationer
 • Affärsutvecklare och utvecklare av produkter och tjänster
 • Politiker och beslutsfattare

 

Dela kursen

Program

09.00    Välkomna och introduktion

09.15    Introduktion till beteendeekonomi
Kursen första del ger dig som deltagare en grundläggande förståelse för hur beteendeekonomiska insikter kan bidra till bättre beslutsfattande och hur beteendekartläggning och kontrollerade experiment kan användas för att skapa kunskapsunderlag för beteendeekonomiska insatser.

10.15    PAUS