Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Övergången till GRI:s nya standarder – så anpassar du redovisningen till GRI 2021

Hållbarhetsredovisning

GRI har släppt en ny version, GRI Standards 2021, som alla redovisningar som publiceras från den 1 januari 2023 måste följa. Denna utbildning riktar sig till dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med GRI och behöver veta hur du ska anpassa er redovisning till nya GRI 2021. För dig som inte har tidigare erfarenhet av att redovisa enligt GRI, rekommenderar vi den ordinarie GRI-kursen Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning.

Om Utbildningen

GRI lanserade en uppdaterad standard i oktober 2021 som alla redovisningar som publiceras från den 1 januari 2023 måste följa för att vara i enlighet med GRI. De reviderade standarderna utgår tydligare från koncept kring ansvarsfullt företagande. De har större fokus på den redovisande organisationens faktiska och potentiella påverkan på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, inklusive mänskliga rättigheter.

Under utbildningen kommer vi presentera den nya strukturen, ett antal nyckelbegrepp och justerade redovisningsprinciper. Vi kommer även noga gå igenom de krav som nu gäller för att vara i enlighet med GRI Standards. Utbildningen kommer att ge dig en förståelse för de omarbetade generella upplysningarna, nylanserade sektorstandarder och justerade frågestandarder. Utbildningen hjälper dig och din organisation att få en förståelse för vad som behövs i övergången till GRI Standards 2021 samt hur ni tar fram era väsentliga frågor enligt GRIs nya process, inklusive hur GRI förväntar sig att ni involverar era intressenter.

Effektiva föreläsningspass varvas med interaktiva övningar och diskussioner baserade på deltagarnas förutsättningar och utmaningar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Den nya strukturen
 • Nyckelbegrepp
 • Justerade redovisningsprinciper
 • Krav på vad som behövs för att vara i enlighet med GRI Standards 2021
 • Omarbetade generella upplysningar
 • Nylanserade sektorstandarder
 • Justerade frågestandarder
 • Ny process för att ta fram väsentliga frågor med fokus på den redovisande organisationens faktiska och potentiella påverkan på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, inklusive mänskliga rättigheter
 • Intressentdialog som del av denna process

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till dig som har erfarenhet av att jobba med GRI Standards 2016 och/eller gått en utbildning i GRI Standards 2016 och planerar att ta fram en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI Standards för år 2022 och framåt.
För dig som inte har tidigare erfarenhet av GRI Standards, rekommenderar vi kursen Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med utbildningen är att utveckla deltagarnas förståelse för de reviderade GRI standarderna och ge dem förutsättningar att göra de förändringar som krävs i övergången från GRI Standards 2016 till GRI Standards 2021.

Delar av utbildningen kommer att hållas på engelska.


Dela kursen

Program

09.00 Välkomna och introduktion
 
09.30 Bakgrund till revideringen av GRIs allmänna standarder

 • Varför revideringen har skett
 • Integration av riktlinjer för ansvarsfullt företagande 
 • Summering av övergripande förändringar

10.30 Kaffe

10.45 Genomgång av de reviderade standarderna 

 • Att använda de reviderade standarderna 
 • Genomgång av strukturen

12.30 Lunch

13.30 Djupdykning i de nya standarderna

 • GRI 1, 2 och 3 
 • Sektorstandarder och frågestandarder

14.30 Bestämma väsentliga frågor (inklusive fika-paus 15.00) 
Genomgång av den nya processen för att bestämma väsentliga frågor, inklusive Human Rights Due Diligence

16.00 Verktyg och andra resurser

16.30 Summering av dagen

17.00 Kursen avslutas