Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag04.04.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Information angående covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset noggrant och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer i dagsläget att genomföra våra planerade utbildningar. Blir det några förändringar så kommer du som är anmäld att få information via mail.
Till alla utbildningar

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Ekonomi & finans, Klimat & energi

Att analysera och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter blir allt viktigare för att rusta företag för framtiden och göra dem attraktiva för investerare och kunder. Under denna utbildning får du lära dig hur företag ska identifiera, bedöma och rapportera enligt TCFD:s rekommendationer, för både fysiska risker (orsakade av klimatförändringar) och omställningsrisker (till exempel regler, skatter och kundpreferenser).

Om Utbildningen

Att inkludera klimatrelaterade risker och möjligheter i företagets verksamhet och strategier handlar om att navigera i, och stödja, övergången mot en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och förändringar orsakade av klimatförändringarna. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer, som kom 2017, har fått ett stort genomslag och blivit vägledande för hur företag bör arbeta med och rapportera klimatrelaterade finansiella risker.

TCFD är också ett strategiskt verktyg. Genom att arbeta med sina klimatrelaterade risker har företag möjlighet att ta informerade beslut, utveckla nya produkter och tjänster, hantera kommande regelverk och bli mer konkurrenskraftiga, inte minst för investerare och aktörer som erbjuder finansiella produkter.

DU FÅR LÄRA DIG:
– Hur du kartlägger och värderar finansiella risker kopplade till konsekvenser av klimatförändringar
– Hur du kartlägger och värderar finansiella risker kopplade till omställning till ett koldioxidneutralt samhälle, till exempel ändrad lagstiftning, skatter och kund- och investerarpreferenser
– Hur du rapporterar enligt TCFD
– Verktyg och metoder för att göra och analysera framtidsscenarier
– Hur du integrerar TCFD:s rekommendationer i företagets strategiska processer och i bolagsstyrning
– Hur du sätter upp mål för klimatarbetet enligt TCFD
– En tydlig process för att arbeta enligt TCFD:s rekommendationer

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar strategiskt med investerarrelationer, hållbarhetsfrågor och risk, till exempel:
– Miljö-, hållbarhets- och CSR-ansvariga
– Ekonomiansvarig/CFO, IR-ansvarig
– Riskansvarig
– Ledningsgrupp och styrelse

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter genomförd utbildning kan du:
– Vad som krävs för att följa TCFD:s rekommendationer
– Rapportera enligt TCFD
– Identifiera och värdera klimatrelaterade finansiella risker
– Använda TCFD i strategiarbetet

 

Dela kursen

Program

09.00   Välkomna och introduktion av kurs och kursdeltagare

09.15   Vad innebär TCFD:s rekommendationer
–Bakgrund till varför företag och finansiell sektor fokuserar på klimatrelaterade risker
– Innehållet i TCFD:s grundläggande ramverk: Styrning, Strategi, Risk och Mål och Mätetal
– Vad som förväntas av företag som väljer att redovisa enligt ramverket
– Hur en TCFD-rapportering ska se ut

10.00 Styrning
– Hur klimatfrågan bör behandlas av organisationens styrande organ (styrelse och ledning) enligt TCFD
–Vilka klimatfrågor som bör prioriteras och hanteras av styrelsen respektive ledningen