tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Riskbedömning av kemikalier

Kemi

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Utbildningen lär dig bland annat hur du hittar nödvändig information, vilka typer av hantering som ska riskbedömas och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

UNDER UTBILDNINGEN GÅR VI IGENOM FÖLJANDE MOMENT:
1. Kraven på riskbedömning av kemikalieanvändning

 • Vad säger lagstiftningen, inklusive SEVESO, AML, Miljöbalken och REACH?
 • Vilka verksamheter som måste bedöma sina kemiska riskkällor
 • Vem som är ansvarig för att risker bedöms
 • Vilka medarbetare som ska delta i riskbedömningarna

2. Kemikalierisker

 • Hälsorisker
 • Exponeringsvägar
 • Effekter på hälsa och miljö
 • Särskilt fokus: allergiframkallande ämnen

3. Kemiska arbetsmiljörisker, inklusive miljörisker och säkerhetsrisker

 • Så planerar och genomför du riskbedömningar
 • I vilka källor hittar du informationen du behöver för att riskbedöma?
 • Så dokumenterar du riskbedömningarna
 • Praktiska övningar i riskbedömning

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Personer med arbetsmiljöansvar
 • Miljöchefer och miljöansvarige
 • Miljösamordnare
 • Personer med ansvar för skydd och säkerhet
 • Skyddsombud
 • Personer som ska delta vid riskbedömningar

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter avslutad kurs ska deltagarna;

 • känna till de lagar och krav som ligger till grund för riskbedömning av kemikalieanvändning
 • ha kunskaper i hur man riskbedömer exponering för kemiska riskkällor
 • känna till hur man dokumenterar en riskbedömning
 • känna till vilken information som krävs för riskbedömning och var informationen kan hittas
 • ha deltagit i/genomfört en riskbedömning enligt gällande regler

Dela kursen

Program

9.00    Välkomna och introduktion

9.15    Vilka krav finns på riskbedömning av kemikalieanvändning?

 • Vad säger lagstiftningen?
 • Vilka verksamheter måste bedöma sina kemikalierisker?
 • Vem är ansvarig för att risker bedöms?
 • Vilka ska delta i riskbedömningarna?

10.00 PAUS

10.15    Kraven på riskbedömning av kemikalieanvändning (fortsättning)

11.30    LUNCH

12.30    Kemikalierisker

 • Hälsorisker
 • Exponeringsvägar
 • Effekter på hälsa och miljö
 • Särskilt fokus på: allergiframkallande ämnen , CMR , lösningsmedel, oljor

14.00    PAUS

14.15    Kemiska arbetsmiljörisker, inklusive miljörisker och säkerhetsrisker

 • Så planerar och genomför du riskbedömningar
 • I vilka källor hittar du informationen du behöver för att riskbedöma?
 • Så dokumenterar du riskbedömningarna
 • Praktiska övningar i riskbedömning

17.00 Avslut