fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Så når du nettonoll enligt Net-Zero Corporate Standard

Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

Denna utbildning handlar om hur du sätter nettonollmål enligt nya Net-Zero Corporate Standard och hur du i praktiken gör för att nå dina mål. Du får lära dig hur du, efter att ha minskat de utsläpp du kan, tar nästa steg och når nettonoll. Vi går igenom de metoder som finns, hur de fungerar, vad de kostar och dess verkliga klimatpåverkan. Vi går även igenom hur du redovisar och kommunicerar kring arbetet på ett korrekt och transparent sätt.

Science Based Target Initiative (SBTi) har lanserat standarden Net-Zero Corporate Standard för att hjälpa företag sätta nettonollmål i linje med 1,5-gradersmålet. Förutom att du får lära dig hur du sätter mål för din verksamhet får du även lära dig hur du når målen genom att lägga upp en strategi för att steg för steg nå netto noll klimatpåverkan och vilken metod för det som passar din verksamhet bäst.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Vad aktuella begrepp som klimatneutral, nettonoll, klimatpositiv, kolinlagring, negativa utsläpp och klimatkompensation innebär och hur de skiljer sig åt
 • Hur du sätter nettonollmål enligt Net-Zero Corporate Standard
 • Vilka metoder för kolinlagring som finns, hur de fungerar och vad de kostar – till exempel trädplantering och annan kolinlagring, lagring av biokol och infångning av koldioxid
 • Vilken effekt de olika metoderna har för klimatet
 • Hur du lägger upp en strategi för att steg för steg nå netto noll klimatpåverkan
 • Hur du inkluderar negativa utsläpp i klimat- och hållbarhetsredovisningen
 • Hur du kommunicerar om negativa utsläpp på ett trovärdigt och transparent sätt

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill eller ska sätta nettonollmål, till exempel:

 • Miljö- och hållbarhetsansvariga
 • Miljö- och hållbarhetssamordnare
 • Kommunikationsansvarig
 • Vd och ledningsgrupp

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Kunskap om hur du skapar en trovärdig nettonollstrategi
 • Djupare förståelse för vad begrepp som nettonoll, klimatneutral, kolinlagring och klimatpositiv innebär
 • Kunskap om olika kolinlagringsmetoder, inklusive permanenta negativa utsläpp som kan neutralisera ditt företags oundvikliga utsläpp
 • Kunskap om hur du inkluderar negativa utsläpp i klimat- och hållbarhetsredovisningen
 • Förmåga att externt kommunicera nettonollstrategin på ett trovärdigt och korrekt sätt

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion 

09.15 Nettonoll – en introduktion 

 • Definition av centrala begrepp 
 • Vetenskapen bakom Science Based Targets Net Zero Strategy 
 • Hur du sätter nettonollmål 
 • Hur du går från generell klimatstrategi och riktlinjer till implementering

10.15 Kaffe 

10.30 Kolinlagring 

 • Den fysiska mekanismen med negativa utsläpp – kolets kretslopp 
 • Metoder för negativa utsläpp och dess kostnader och effekter för klimatet 
 • Viktiga urvalsprinciper och hur du avgör vilken metod som passar ditt företag bäst

12.00 Lunch 

13.00 Grupparbete med företagscase 
Vi jobbar med verkliga case och övar oss i att ta fram en nettonollstrategi. 

14.00 Redovisning och kommunikation 

 • Hur du inkluderar negativa utsläpp i klimatredovisningen på ett transparent och korrekt sätt i enlighet med GHG-standarden 
 • Varför kommunikationen är extra viktig – och svår – i denna fråga 
 • Hur du kommunicerar om ditt arbete på ett trovärdigt sätt

15.00 Kaffe 

15.15 Grupparbete med företagscase (forts.) 
Fortsättning på övningen med fokus på redovisning och kommunikation. 

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut