Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Scenarioanalyser enligt TCFD – identifiera, analysera och rapportera

Ekonomi & finans, Klimat & energi

TCFD:s ramverk har fått ett stort genomslag och blivit vägledande för hur företag arbetar med och rapporterar klimatrelaterade finansiella risker. Scenarioanalysen är en del i TCFD som innebär att man ska analysera verksamheten utifrån olika framtidsscenarier. Under denna utbildning får du lära dig hur du tar fram, analyserar och rapporterar scenarioanalyser utifrån ditt företags klimatrelaterade risker och möjligheter.

Denna utbildning är en uppföljning till vår grundläggande TCFD-utbildning eller för de företag som påbörjat sin resa med implementeringen av TCFD, men behöver guidning och inspiration i hur de påbörjar scenarioanalyser. 

Genom att arbeta med och utveckla scenarioanalyser över tid har ditt företag möjlighet att förstå och hantera era risker och möjligheter för att skapa en mer långsiktig och resilient organisation. 

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Verktyg och metoder för att genomföra och analysera framtidsscenarier i enlighet med TCFD:s rekommendationer 
 • Hur du integrerar TCFD:s scenarioanalys i företagets strategiska processer och bolagsstyrning 
 • Hur du rapporterar resultatet av din scenarioanalys till olika intressenter 
 • En tydlig process för att arbeta med scenarioanalyser enligt TCFD:s rekommendationer 
 • Hur du kartlägger och värderar finansiella risker kopplade till konsekvenser av klimatförändringar Teoripassen varvas med praktiska övningar. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Alla som arbetar strategiskt med investerarrelationer, hållbarhetsfrågor och risk, till exempel: 

 • Hållbarhetsansvarig, hållbarhetsspecialist 
 • Ekonomiansvarig/CFO, IR-ansvarig 
 • Riskansvarig

MÅL MED UTBILDNINGEN: 
Efter genomförd utbildning kan du: 

 • Driva ert arbete med att ta fram en scenarioanalys enligt TCFD 
 • Identifiera och utvärdera klimatrelaterade risker utifrån scenarier och deras finansiella påverkan 
 • Använda klimatscenarier i strategiarbetet 
 • Rapportera scenarioanalys enligt TCFD

Dela kursen

 09:00 Välkomnande och introduktion till TCFD 
Vi går kortfattat igenom TCFD-ramverket för att positionera scenarioanalysen i ramverket. 

09:30 Teori och definition kring ”vad är ett scenario” 

 • Vad som krävs av ett scenario enligt TCFD 
 • Vilka scenarion som är accepterade och tillgängliga 
 • Var du hittar dataunderlaget

10:00 Scenarioanalys som strategiskt verktyg 

 • Vilket affärsvärde scenarioanalysen kan skapa 
 • Hur klimatscenarior integreras in i ordinarie strategiarbete 
 • Hur du bäst rapporterar scenarioanalysen 
 • Övning: Ta fram ett strategiskt scenario

10:45 Paus 

11:00 Hur gör man? – Del ett 

 • Vad som behöver ha gjorts och identifierats innan scenarioanalysen 
 • Att identifiera nyckelpersoner och sätta ihop teamet

12:00 Lunch 

13:00 Hur gör man? – Del två 

 • Att välja metodik för att utveckla scenarion 
 • Vilka scenarion som är mest relevanta 
 • Övning: Ta fram din egen implementationsplan

15:00 Fika 

15:15 Beräkna effekt och utvärdera 

 • Hur man beräknar den finansiella påverkan av olika risker 
 • Övning: Beräkna finansiell påverkan

16:00 Rapportera scenarioanalys enligt TCFD 

 • Beskriva metodval och antaganden 
 • Alternativa sätt att redovisa scenarioanalysen (tabeller) 
 • Vilken information som ska och bör publiceras 
 • Redovisa eventuella tolkningar och ”väg framåt”

16:30 Vi summerar dagen 

17:00 Kursen avslutas