fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

Klimat & energi

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett ramverk för företag för att sätta vetenskapligt baserade klimatmål som går i linje med vad som krävs för att vi ska klara målsättningarna i Paris-avtalet. Denna utbildning ger dig både kunskap i den teoretiska bakgrunden till vetenskapligt baserade klimatmål och hur du steg för steg går tillväga för att sätta mål för ditt företag. Vi går bland annat igenom vilka kriterier som måste uppfyllas och hur du ansöker för att få dem godkända av SBTi.

Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan UN Global Compact, World Resource Institute (WRI), WWF och Carbon Disclosure Project (CDP) som syftar till att ge företag vägledning i att sätta klimatmål som går i linje med vad vetenskapen anser krävs för att klara målsättningarna i Paris-avtalet.

Företag som sätter ett mål kan lämna in dem till SBTi för godkännande och sedan få dem publicerade och använda målet i sin kommunikation. Här kan du se en lista över företag som fått sina mål godkända>>.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Vetenskapen bakom Science Based Targets
 • Processen för att sätta Science Based Targets – steg för steg
 • De 24 kriterier som måste uppfyllas för att få målen godkända
 • Specifika krav för olika branscher
 • Sectoral Decarbonization Approach – en metod för att möta branschers utmaningar
 • Att analysera vilka krav och rekommendationer som är mest utmanande för ditt företag
 • Hur du kan använda olika verktyg för att göra simuleringsberäkningar när du sätter klimatmål
 • Hur du bryter ner klimatmålet till delmål för olika delar av verksamheten och tar fram en konkret åtgärdsplan

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som ansvarar för eller arbetar med hållbarhetsfrågor eller långsiktig affärs- och verksamhetsutveckling, till exempel:

 • Miljö- eller hållbarhetsansvarig
 • Hållbarhets- och miljösamordnare
 • Affärs- och verksamhetsutvecklare

Science Based Targets initiative vänder sig till företag och endast företag kan få sina klimatmål godkända av organisationen. Metodiken kan dock användas även för offentlig sektor och andra organisationer.

För att tillgodogöra sig kursen är det lämpligt att ha baskunskaper om Greenhouse Gas Protocol, till exempel genom att ha gått vår kurs ”Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet”.

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få kunskap om:

 • Den vetenskapliga grunden till Science Based Targets
 • Hur du sätter klimatmål enligt Science Based Targets Initiative och får dem godkända
 • Hur du bryter ner målet och tar fram en konkret åtgärdsplan

Dela kursen

Program

9.00 Välkomna och allmän introduktion

9.15 Bakomliggande vetenskap och standarder

 • Vad är Science Based Targets?
 • Vetenskaplig grund som Science Based Targets vilar på
 • Greenhouse Gas Protocol

9.45 Processen för att sätta Science Based Targets

 • Process från start till mål
 • De 24 behörighetskriterierna och rekommendationer
 • Metodval
 • Avgränsningar

10.30 Paus

10.45 Processen för att sätta Science Based Targets (fortsättning)

11.15 Grupparbete med företagscase: Uppfyllande av krav och metodval

 • Vilka krav och rekommendationer är mest utmanande för gruppens företag?
 • Vilka metodval lämpar sig bäst för gruppens företag?

12.00 Lunch    

13.00 Sectoral Decarbonization Approach – en metod för att möta branschers utmaningar

 • Sectoral Decarbonization Approach (SDA) anpassar klimatmålet utifrån branschers särskilda utmaningar

13.30 Simuleringsberäkningar vid sättande av målet

 • Science Based Targets Initiatives verktyg
 • Andra verktyg för att ta fram klimatmål

14.00 Grupparbete med företagscase: Sätt klimatmål som uppfyller Science Based Targets kriterier

 • Gruppen tar fram ett företags mål utifrån de metoder och hjälpmedel som finns.
 • Diskussion och argumentation kring målet

15.00 Fika

15.15 Process för att lämna in och få Science Based Target godkänt

15.30 Bryt ner målet och ta fram åtgärdsplan

 • Nedbrytning av mål avseende tid och åtgärdsområden
 • Upprättande av en åtgärdsplan

16.00 Utvecklingen av net-zero-targets

16.30 Diskussion och sammanfattning av kursen

17.00 Kursen avslutas