Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag29.03.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Till alla utbildningar

Substitution av farliga ämnen och produktval – så gör du

Kemi

Myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med substitution och produktval i din organisation.

Om Utbildningen

Begränsningar och förbud för farliga ämnen gäller både kemiska produkter och varor. Det regleras både på nationell nivå och på EU-nivå genom förordningar och direktiv. De stora förändringarna sker idag på EU-nivå genom exempelvis tillståndsplikt och begränsningar i REACH-förordningen. Striktare nationella krav på arbetsplatser har dessutom införts genom sänkta hygieniska gränsvärden. Utöver ämnesbegräsningar och förbud är företag skyldiga att arbeta med produktval, dvs identifiera farliga produkter och göra en bedömning om bättre alternativ finns att tillgå.

Både företag och organisationer har mycket att vinna på att anpassa sig och ligga steget före i denna utveckling: Utfasning av farliga kemikalier gör att medarbetarna får en säkrare och tryggare arbetsmiljö, miljöbelastningen blir lägre, avfallshanteringen förenklas och rapportering till myndigheter eller kunder underlättas. Dessutom blir produkterna attraktivare på en allt mer hållbarhetsdriven marknad. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och det finns även möjlighet att diskutera specifika produkter eller ämnen som ni vill fasa ut i er verksamhet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Lagstiftning som förbjuder eller begränsar hanteringen av farliga ämnen
 • Hur du identifierar ämnen och ämnesgrupper som bör fasas ut
 • Principer för att hitta bättre alternativ
 • Databaser och andra verktyg som kan användas vid substitution
 • Tillämpning av produktvalsprincipen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Personer med ansvar för inköp av kemiska produkter
 • Miljöchefer och miljöansvariga
 • Personer med arbetsmiljöansvar
 • Kvalitetsansvariga
 • Personer i organisationen med ansvar för produktutveckling

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter avslutad kurs ska deltagarna

 • kunna ange de farliga egenskaper som utfasningsämnen förknippas med
 • kunna motivera arbetet med att fasa ut farliga kemiska produkter
 • kunna sätta upp kriterier och välja lämpliga databaser/listor för utfasningsarbetet
 • förstå och tillämpa de viktigaste principerna för hur man hittar mindre farliga alternativ
 • kunna tillämpa produktvalsprincipen i miljöbalken

Dela kursen

Program

9.00    Välkomna

9.15    Introduktion
Vad är ett utfasningsämne? Kemikalieinspektionens kriterier.

10.00    Varför ska man fasa ut farliga ämnen?
Lagstiftning, miljöpolicy och kundkrav.