Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
SökTill alla utbildningar

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Ekonomi & finans

Genom EU:s handlingsplan för hållbara finanser och kommande lagstiftning blir hållbarhet ett reglerat område för finansbranschen. Redan i år förväntas flera av lagförslagen antas, för att träda i kraft från 2020, vilket gör att det bland annat blir reglerat vad som krävs för att en investering ska få betecknas som hållbar och att man beskriver vilka hållbarhetsrisker som finns förknippade med en investering. Denna utbildning handlar om vad de nya reglerna innebär för aktörer i finansbranschen för att säkerställa att en investering är hållbar och hur man bäst förbereder sig för implementeringen.

Om Utbildningen

EU har tagit fram en handlingsplan med åtgärder för att styra om kapitalflöden mot hållbara investeringar, integrera hållbarhet i riskhanteringen och främja transparens och långsiktighet på finansmarknaden. Handlingsplanen innehåller bland annat ett antal nya förordningar och ändringar i befintliga regelverk som ställer krav på finansmarknadens aktörer att beakta hållbarhet i interna processer, kapitalförvaltning och rådgivning.

Under sommaren 2019 förväntas Taxonomi-förordningen, som reglerar vad som krävs för att en investering ska få kallas hållbar, och Disclosure-förordningen, som ställer krav på att man offentliggör hur hållbarhet beaktas i interna processer och beskriver vilka risker som är förknippade med en investering, klubbas igenom.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hållbarhet och ESG (Environmental, Social, Governance) för den finansiella sektorn och de viktigaste riskerna och möjligheterna som finns för finansiella aktörer
 • Taxonomi–förordningen – vad det innebär för finansiella produkter samt vilka fastställda krav de måste leva upp till för få benämnas som hållbara
 • Disclosure-förordningen och vad den innebär för hur man måste offentliggöra hur hållbarhet beaktas i interna processer och att de hållbarhetsrisker som finns förknippade med investeringar
  –Vad kraven innebär för olika aktörer i finansbranschen, till exempel fondförvaltare, banker och kreditinstitut, försäkringsföretag och försäkringsförmedlare
  –Ändringar i befintliga regelverk som omfattar finansbranschen, till exempel BMR Solvens II, IDD, MiFID II, UCITS och AIFMD
  –Tidslinje för ikraftträdande och implementering
 • Utmaningar och möjligheter lagkraven bringar för finansbranschaktörer

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar i finansbranschen med till exempel företagsstyrning, riskhantering eller kapitalförvaltning, men är även relevant för:

 • Risk management
 • Compliance
 • Internrevision
 • Finansiella rådgivare
 • Finansiella investerare
 • ESG-analytiker
 • Hållbarhetsansvariga i finansbranschen
 • Ledningsgrupp- och styrelsemedlemmar
 • Ansvariga för investeringsstrategier

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet är att deltagarna efter genomförd utbildning har:

 • Grundläggande kunskaper om relevanta hållbarhetsaspekter för finansbranschen
 • Förståelse för kommande regelverkskrav och hur de träffar er verksamhet
 • En uppfattning om vilka åtgärder er verksamhet behöver vidta för att efterleva de nya kraven
 • Förståelse för utmaningar och möjligheter som lagkraven bringar

Utbildningen i sin form är interaktiv, med diskussioner och mindre övningar under vägens gång och på så vis skapar extra engagemang och värde för deltagarna

 

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion till ämnet och varför det är aktuellt just nu

09.15 Hållbarhet och ESG i Finansbranschen
Hållbarhet och hållbar tillväxt kopplat till finansbranschen

 • Utveckling inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet relevant för finansbranschen
 • Koppling mellan hållbarhetsarbete och affärsmodell för finansbranschen