Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag25.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. I det fall det utfärdas restriktioner som direkt avråder från inrikes resande eller sammankomster i mindre grupper kommer våra fysiska utbildningar att genomföras online.
Till alla utbildningar

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Ekonomi & finans

Genom att EU:s handlingsplan för hållbara finanser nu implementeras blir hållbarhet ett reglerat område för finansbranschen. Med Taxonomin och Disclosure-förordningen införs en lagstadgad definition av vad som får kallas för en hållbar investering och det ställs krav på att informera om hållbarhetsrisker och hur de kan påverka avkastningen. Denna utbildning ger en översikt av kommande lagkrav, vad de nya reglerna innebär för aktörer i finansbranschen och hur man bäst förbereder sig för implementeringen.

Om Utbildningen

EU har tagit fram en handlingsplan med åtgärder för att styra om kapitalflöden mot hållbara investeringar, integrera hållbarhet i riskhanteringen och främja transparens och långsiktighet på finansmarknaden. Handlingsplanen innehåller bland annat ett antal nya förordningar och ändringar i befintliga regelverk som ställer krav på finansmarknadens aktörer att beakta hållbarhet i interna processer, kapitalförvaltning och rådgivning.

En av de nya förordningarna, Taxonomi-förordningen, reglerar vad som är en hållbar investering och ställer krav på finansmarknadsaktörer att informera om graden av hållbarhet i de finansiella produkter som de erbjuder. Disclosure-förordningen, som antogs i slutet av 2019, ställer krav på att offentliggöra hur hållbarhet beaktas i interna processer och vilka risker som är förknippade med en investering.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hållbarhet och ESG (Environmental, Social, Governance) för den finansiella sektorn och de viktigaste riskerna och möjligheterna som finns för finansiella aktörer
 • Taxonomi–förordningen – vad det innebär för finansiella produkter samt vilka fastställda krav de måste leva upp till för få benämnas som hållbara
 • Disclosure-förordningen och vad den innebär för hur man måste offentliggöra hur hållbarhet beaktas i interna processer och att de hållbarhetsrisker som finns förknippade med investeringar
  –Vad kraven innebär för olika aktörer i finansbranschen, till exempel fondförvaltare, banker och kreditinstitut, försäkringsföretag och försäkringsförmedlare
  –Ändringar i befintliga regelverk som omfattar finansbranschen, till exempel BMR Solvens II, IDD, MiFID II, UCITS och AIFMD
  –Tidslinje för ikraftträdande och implementering
 • Utmaningar och möjligheter lagkraven bringar för finansbranschaktörer

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar i finansbranschen med till exempel företagsstyrning, riskhantering eller kapitalförvaltning, men är även relevant för:

 • Risk management
 • Compliance
 • Internrevision
 • Finansiella rådgivare
 • Finansiella investerare
 • ESG-analytiker
 • Hållbarhetsansvariga i finansbranschen
 • Ledningsgrupp- och styrelsemedlemmar
 • Ansvariga för investeringsstrategier

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet är att deltagarna efter genomförd utbildning har:

 • Grundläggande kunskaper om relevanta hållbarhetsaspekter för finansbranschen
 • Förståelse för kommande regelverkskrav och hur de träffar er verksamhet
 • En uppfattning om vilka åtgärder er verksamhet behöver vidta för att efterleva de nya kraven
 • Förståelse för utmaningar och möjligheter som lagkraven bringar

Utbildningen i sin form är interaktiv, med diskussioner och mindre övningar under vägens gång och på så vis skapar extra engagemang och värde för deltagarna

 

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion till ämnet och varför det är aktuellt just nu

09.15 Hållbarhet och ESG i Finansbranschen
Hållbarhet och hållbar tillväxt kopplat till finansbranschen

 • Utveckling inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet relevant för finansbranschen
 • Koppling mellan hållbarhetsarbete och affärsmodell för finansbranschen

10.00 Sätta EU’s handlingsplan i kontext

 • Varför EU:s handlingsplan införs just nu
 • EU:s handlingsplan, syfte och målsättningar

10.30 Kaffe

10:45 EU:s handlingsplan och dess regleringar
Genomgång av ny förordning med fokus på Taxonomi- och Disclosure-förordningarna

Ändringar i befintliga regelverk som omfattar finansbranschen;

 • BMR
 • Solvens II
 • IDD
 • MiFID II
 • UCITS & AIFMD

12:00 Lunch 

13:00 Regelverken och dess implementering i olika branscher
Implementering av regelverken i olika verksamheter:

 • Försäkringsföretag och försäkringsförmedlare
 • Banker och kreditinstitut
 • PE-bolag
 • Fondförvaltare
 • Försäkrings- och investeringsrådgivare

14:30 Förståelse för utmaningar och möjligheter som lagkraven bringar

 • Datarelaterade utmaningar
 • Integrering av hållbarhet på nya områden och avdelningar
 • Kompetens
 • Varumärke och marknad
 • Efterlevnad av lagkrav

15.00 Kaffe

15:15 Övning – EU:s handlingsplan i praktiken
Övergripande kartläggnings övning av hur enskilda bolag träffas direkt och indirekt av lagkraven (här kan deltagarna med fördel applicera övningen på sina egna bolag)

16:00 Framtidsspaning
Potentiella effekter av lagkravet för finansbransche

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut