Våra kursledare

Våra kursledare

För att kunna erbjuda dig marknadens mest relevanta och bästa utbildningar inom miljö, hållbarhet och CSR samarbetar vi med de främsta experterna från näringsliv, universitet och offentlig förvaltning.

jimmyJimmy Antonsson

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt
Mångfald och inkludering – strategi, verktyg och metoder att dra nytta av olikheter

Jimmy Antonsson är företagsekonom med en masterexamen i affärsutveckling, med utlandsvisiter i Spanien och Costa Rica. Huvudfokus för Jimmy har varit innovation i alla dess former, både som entreprenör och rådgivare åt startups samt som konsult till stora organisationers innovationsarbete. Jimmy är en praktiker av nudging och behavioral economics. Idag arbetar Jimmy som mångfaldsstrateg på Mitt Liv (svb) och hjälper företag, till exempel Volvo, Länsförsäkringar och NCC, att implementera strategier för att dra nytta av mångfald och inkludering. Jimmy förenar stort kunnande och passion för mångfald, behavioral economics och innovation vilket gör honom till en mycket uppskattad processledare och föredragshållare.

Håkan Andersson

Biologisk mångfald – kartläggning och åtgärder enligt lagkrav och de Globala målen

Håkan Andersson är ekolog och insektsexpert på Calluna AB. Han har jobbat som naturmiljökonsult i snart 15 år, och har varit med och tagit fram åtgärder för att gynna allt från små insekter till stora däggdjur i samband med fysisk planering. På ett pedagogiskt sätt kan han visa och förklara nyttan för livets olika former, som till följd av små åtgärder så som uppsättning av bioholkar och skapande av faunadepåer får en chans att finnas till även i urbana miljöer. Håkan har god vana vid att undervisa på universitetsnivå, att genomföra naturguidningar och hålla föreläsningar för många olika intressegrupper.

Mia Barkland

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 
Väsentlighetsanalys och intressentdialog – så gör du!

Mia Barkland har över femton års erfarenhet av strategiskt och affärsdrivet miljö- och hållbarhetsarbete, med hållbarhetsredovisning och GRI som särskilt expertområde. Sedan 2010 är hon vd och senior konsult på Trossa AB. Mia har gedigen erfarenhet från alla olika roller och delar i hållbarhetsredovisningsprocessen, och har hjälpt många olika företag och organisationer på vägen från väsentlighetsanalys till färdig redovisning och värdeskapande kommunikation. Några exempel på uppdragsgivare är Lantmännen, Skellefteå Kraft och Coca-Cola Enterprises Sverige. Mia har också bred och djup erfarenhet av arbete med hållbar verksamhetsutveckling, från utredningar och nulägesanalyser, mål och handlingsplaner, till uppföljning av genomförda insatser. Mia är utbildad biolog och marknadskommunikatör i grunden, och också en uppskattad utbildare och workshopledare.

Henrietta Bean

Mångfald och inkludering – strategi, verktyg och metoder att dra nytta av olikheter

Henrietta Bean är grundare av Mitt Liv i Stockholm och har arbetat internationellt i globala företag. Som mångfaldsstrateg är hon involverad i otaliga utbildningar, workshops och ledarskapsprogram i syfte att bevämpa chefer och ledare med insikter och verktyg i syfte att identifiera vinsterna med olikheter. PwC, Stockholm Stad och Rusta är bara några som Henrietta stöttat genom åren. Henrietta är socialt kompetent, klok och en väldigt uppskattad utbildare för sin pedagogiska och lyhörda stil.

Emma Björner

Certifierad utbildning i nya GRI Standards hållbarhetsredovisning

Emma Björner är konsult och rådgivare på Enact Sustainable Strategies. Hon stöttar företag och organisationer med hållbarhetsredovisning enligt GRI, intressentdialog, väsentlighetsanalys, hållbarhetsstrategi, strategisk hållbarhetskommunikation med mera. Emma är en erfaren och mycket uppskattad utbildare och moderator, med erfarenhet från både privat utbildningsverksamhet och universitetsvärlden. På Enact arbetar hon även som projektledare i olika uppdrag, som granskare av hållbarhetsredovisningar, med analys och rapportskrivande. Emma är doktor i företagsekonomi och har en internationell bakgrund inriktad mot kommunikation och marknadsföring kopplat till hållbarhetsfrågor.

Charlotte Bladh André

Masterclass hållbarhetskommunikation

Charlotte är kommunikationsstrateg på Futerra. Hon har lång erfarenhet av hållbarhetskommunikation och stort fokus på mat och ekologi med uppdrag för exempelvis KRAV, WWF och Arla Eko. Charlotte har tidigare arbetat som informationschef på Sifo och som konsult på JKL, Rikta och Spider Relations. Hon har en magisterexamen i statskunskap och kommunikation från Uppsala Universitet och Freie Universität Berlin. Charlotte är ordförande för bransch- och intresseorganisationen Organic Sweden och anlitas ofta som föredragshållare inom områden som hållbarhetskommunikation, marknads- och konsumenttrender, målgruppssegmentering med koppling till varumärke, koncept- och produktutveckling.

Monica Boström

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2015:07

Monica Boström är senior kemikaliekonsult på Explizit Environment AB och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömning och klassificering av kemiska produkter sedan 2004. Hon arbetar även som projektledare på företag för att strukturera upp kemikaliearbetet. Monica har även utbildning i exponeringsmätning och hon utför riskbedömningar och har hjälpt till med bedömningar av hygieniska gränsvärden och utbildar frekvent i kemikaliefrågor ute hos företag.

Mikael

Mikael Brändström

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor
Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv
Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Mikael Brändström är konsult på Esam och en av få SIS-certifierade ledningssystemspecialister i Sverige. Han är en engagerad, utvecklingsinriktad och strukturerad konsult med lång erfarenhet av ett processbaserat arbetssätt. Har 15 års erfarenhet av att utveckla hållbara arbetssätt med fokus på ledningssystem, organisationer, processer och inom offentlig och privat verksamhet.

anna-farg-170Anna Carendi

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Anna Carendi är strategisk rådgivare och underkonsult åt Enact Sustainable Strategies. Hon är en av Sveriges främsta experter på hållbarhetsredovisning och en mycket uppskattad kursledare. De senaste åren har hon undervisat hundratals hållbarhetsproffs i att redovisa enligt GRI, Global Reporting Initiative. Annas specialistområden är strategiskt hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, hållbarhetsrapportering och implementering av hållbarhetsarbete. Hon har stöttat företag och organisationer i olika branscher och sektorer med deras hållbarhetsarbete. Anna arbetar även med styrelsefrågor, som ledamot i några styrelser, men även inom ramen för StyrelseAkademien. Anna är utbildad nationalekonom med inriktning på miljö- och utvecklingsekonomi. Hon har tidigare arbetat som konsult med affärs- och organisationsutveckling, som generalsekreterare på Coompanion och som kommunikationschef på ett kommunalägt energibolag. Idag driver hon företaget Diya Consulting och är initiativtagare till nätverket CSR Småland.

David Carlsson

Certifierad utbildning i övergången till GRI:s nya riktlinjer – från G4 till Standards

David Carlsson är rådgivare och konsult på Enact. Han har lång erfarenhet från hållbarhetsredovisning enligt GRI men även från exempelvis strategiutveckling, intressentdialog, hållbara leverantörsled och mänskliga rättigheter. Han har arbetat med hållbarhetsfrågor inom de flesta branscher och är en van föreläsare och utbildare.

Caterina_CarremanCaterina Carreman

Grundläggande miljöjuridik och miljöansvar
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Så genomför du en tillståndsprövning
Sanering av mark och vatten vid och inför exploatering
Buller – det senaste inom lagstiftning och åtgärder

Caterina Carreman är advokat på Foyen Advokatfirma. Hon är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt, med stort fokus på Plan-och bygglagen. Hon arbetar med tillstånd för miljöfarliga verksamheter, miljöansvar, detaljplaner, bygglov samt olika myndighetsgodkännanden. Hon har erfarenhet av flera olika branscher och är just nu involverad i flertalet vindkraftsprojekt.

Jessica Dymén

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Jessica Dymén är konsult på Esam med fokus på hållbarhetskommunikation och social hållbarhet. Hon har lång erfarenhet av CSR och samhällsorienterat förändringsarbete. Jessica drivs av att utveckla organisationer att nå sina hållbarhetsmål och stärka sitt varumärke genom att använda kommunikation som hjälpmedel för dialog och engagemang internt. Hon vill utmana fler organisationer att våga kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Jessica har en bakgrund från både näringslivet och ideella sektorn vilket har gett henne möjlighet att bygga upp en förståelse och analytisk förmåga att se både affärsmöjligheter och samhällsbehov.

Karin Edenteg

Så skapar du säkerhetsdatablad utifrån REACH och CLP

Karin Edenteg är senior kemikaliekonsult på Explizit Environment AB och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömning och klassificering av kemiska produkter sedan 2008. Hon skapar frekvent säkerhetsdatablad enligt regelverket CLP och REACH-lagstiftningen till många företag och har även erfarenhet som projektledare för att strukturera upp kemikaliearbetet.

 

Ellinor Eke

Strategier för hållbara livsmedel och måltider

Ellinor Eke är VD och partner hos hållbarhetskonsulten U&We. Under mer än 20 år har Ellinor arbetat med hållbarhetsfrågor i näringslivet och som konsult. Hon har stor vana av strategiskt arbete med hållbar affärsutveckling, från utredning och nulägesanalys, mål och handlingsplaner, till framtagande av hållbarhetsstrategier i interaktiva workshops som lägger grund för förankring internt. Hon har stor vana att arbeta strategiskt med livsmedelsfrågor för bland annat för företag som Coop, Saltå Kvarn, Risenta, Enjoy Wine & Spirits och Arla Foods. På U&We har Ellinor varit med att starta nätverket Hållbara Restauranger som vill skapa en mer hållbar restaurangnäring. Ellinor är en inspirerande och uppskattad processledare.

Markus Ekelund/2050

Markus Ekelund

Hållbar Ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Markus Ekelund har drivit lönsamma och växande företag de senaste åtta åren, sedan två och ett halvt år som vd på konsultbolaget 2050. Visionen är samma för Markus som för 2050, ”Goda affärer på en planet i balans”, därför ett olönsamt företag inte heller är ett hållbart företag. Under de senaste åren har Markus tagit fram flera rapporter med inriktning på hur företag kan bli mer lönsamma genom att integrera hållbarhet i sina affärsbeslut. Några av hans tidigare uppdrag har varit vd på managementkonsultbolaget Frontit när det blev Gasell-företag tre år i rad, ansvarig för globala infrastrukturportföljen på H&M och ansvarig för Cap Geminis Business Intelligence-erbjudande. Totalt har Markus över 15 års erfarenhet av affärsutveckling. Markus är en van och pedagogisk föreläsare och har hållit kurser inom skilda områden som IT, beslutsstöd och projektstyrning.

Erik Elvingsson Hedén

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Erik Elvingsson Hedén är grundare och VD på SB Insight, en byrå som arbetar med undersökningar, analysrapporter, utbildningar, event och strategisk rådgivning med fokus på hållbarhet, varumärke och kommunikation. Erik är också grundare av varumärkesstudien Sustainable Brand Index och strategisk rådgivare till varumärken inom ett tiotal branscher.

Anne Mette Erlandsson Christiansen

Certifierad utbildning i nya GRI Standards hållbarhetsredovisning

Anne Mette Erlandsson Christiansen har arbetat med hållbarhetsfrågor och ansvarsfullt företagande under de senaste 16 åren. Hon arbetar idag som senior advisor på Enact och har tidigare arbetat som senior manager på PricewaterhouseCoopers, varit delägare i Deloitte samt varit Deloittes konsultchef för Norden. Utöver detta är Anne Mette docent vid Copenhagen Business School’s Center for CSR, där hon undervisar i CSR och hållbarhet på masternivå.

Profilbild JEJohanna Ersborg

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn 
Artskydd – praktisk tillämpning, utredning och bedömningar i tillstånds- och tillsynsärenden 
Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Johanna Ersborg är miljöjurist på Enetjärn Natur och jobbar med ett brett spektra av miljö- och samhällsutvecklingsfrågor och som ser värdet av att förstå sakfrågorna – inte bara juridiken. Johanna har erfarenhet av både tillsyn och prövning av verksamheter och vet hur reglerna ska tillämpas, men hon vet också vilka svårigheter som verksamheter och myndigheter kan ställas inför i praktiken. Johanna har 10 års erfarenhet av komplexa miljörättsliga frågor och samhällsplaneringsfrågor från bl.a. regeringskansliet, Helsingborgs kommun, mark- och miljödomstol och länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne.

Göran Erselius/2050Göran Erselius

Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan
Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Göran Erselius, konsult på 2050, är en av Sveriges främsta experter på klimatberäkningar. Han har under nära 20 år arbetat med beräkning och redovisning av miljö i allmänhet och utsläpp av växthusgaser i synnerhet. I början av 2000-talet medverkade Göran i feedbackgrupperna vid utvecklingen av Greenhouse Gas Protocols första standard för utsläpp av växthusgaser från verksamheter. Under åren har Göran genomfört beräknings- och redovisningsuppdrag till en uppsjö av företag inom vitt skilda branscher och storlekar. För företagsnätverket Hagainitiativet har Göran varit ansvarig för utvecklingen av beräkningarna för nätverkets klimatbokslut. Göran är en van föreläsare och uppskattas av många för sitt sätt att sätta resultat i intressanta och pedagogiska perspektiv.

Malin Forsgren/2050

Malin Forsgren

Hållbar Ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Malin Forsgren har över 20 års erfarenhet från försäljning, marknadsföring, produktledning och affärsutveckling i telekomvärlden. Sedan ett år tillbaka är Malin senior konsult på 2050 med ansvar att driva Cleantech Östergötland, ett nätverk för att skapa nya affärsmöjligheter för miljöteknikföretag i regionen. Malin brinner för att koppla ihop hållbart företagande med ekonomisk rapportering, uppföljning och analys. Genom att använda etablerade och befintliga rapporteringsvägar ges en god grund för att visa hur hållbarhetsarbetet påverkar ett företags kort- och långsiktiga intäkter, kostnader och lönsamhet. Malin är en engagerad föreläsare som har god vana att leda utbildningsaktiviteter.

markus1-2Markus Forster

Certifierad utbildning i nya GRI Standards hållbarhetsredovisning
Certifierad utbildning i övergången till GRI:s nya riktlinjer – från G4 till Standards
Certifierad utbildning i integrerad rapportering enligt IR Framework 
Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen
Hållbarhetsredovisning för nybörjare

Markus Forster jobbar som konsult på Enact. Han stöttar organisationer och företag från olika sektorer med hållbarhetsredovisning enligt GRI, intressentdialog samt insamling och analys av hållbarhetsdata. Markus är utbildad och certifierad inom världens ledande system för hantering och insamling av icke-finansiell data till hållbarhetsredovisning (Enablon).

Martin Freed

Arbetsmiljö enligt nya standarden ISO 45001

Martin Freed är civilingenjör och konsult på Effort Consulting AB. Han är professionell utbildare och är en mycket uppskattad pedagog och inspiratör. Martin har spetskompetens inom ledarskap, verksamhetssystem och hållbarhet. Martin är medlem i Swedacs tekniska kommitté för arbetsmiljö och följer utvecklingen av ISO 45001 på nära håll. Martin belyser det systematiska arbetsmiljöarbetet från såväl chefs- som medarbetarperspektivet.

AnnikaAnnika Fredholm

Riskbedömning av kemikalier
Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2015:07

Annika Fredholm är senior chemical consultant på Explizit Environment AB och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömning och klassificering av kemiska produkter sedan 1994. Hon har även arbetat som analytisk kemist och med inköp av kemikalier. Annika ansvarar idag för riskbedömningsarbetet inom bland annat Volvo Cars och hon utbildar i kemikaliefrågor både ute hos företag och vid generella öppna utbildningar inom kemikalieområdet.

Alexandra Frenander

Certifierad utbildning i nya GRI Standards hållbarhetsredovisning

Alexandra Frenander är konsult på Enact och arbetar till stor del med GRI och hållbarhets-redovisning. Hon har lång erfarenhet av att granska och bestyrka rapporter samt intressentdialoger och gap-analyser för bolag som Jämtkraft, Visit Sweden, Bring Citymail och Dramaten. Alexandra arbetade tidigare för konsultfirman Respect och har under de senaste fem åren arbetat som konsult och rådgivare inom hållbarhet i både Sverige och Kina. Hon är även en erfaren revisor som arbetat mycket med leverantörsutveckling och genomfört uppdrag i såväl Kina och Thailand som Litauen för organisationer inom livsmedelsindustrin, möbeltillverkning, sjukvårdsmaterial och tjänster. Alexandra har en Master of Laws från University of Groningen i Holland.

Åsa Granberg

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Åsa Granberg är disputerad ekolog och arbetar som naturvårdskonsult på Enetjärn Natur. Hon är en av de mest erfarna i Sverige när det gäller ekologisk kompensation och har arbetat med ämnet sedan 2011, både praktiskt och på policynivå. Åsa har både erfarenhet av att arbeta med konkreta kompensationsplaner och kompensationsåtgärder i olika kontext, till exempel med olika lagkrav, liksom av att samråda och rådgöra med tillståndsmyndigheter i frågor som rör ekologisk kompensation. Hon har även hjälpt naturvårdsverket att ta fram underlagsmaterial till en praktisk handledning liksom fungerat som expertstöd i ekologisk kompensation åt BaneNor i Norge.

AndersGBeskurenAnders Granér

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Anders Granér är biolog och projektledare på Enetjärn Natur med över 25 års praktisk erfarenhet av tillståndsprövningar och utredningar som spänner över både land- och vattenmiljöer. Anders jobbar med komplexa verksamheter som stora infrastruktur-, gruv- och energiprojekt och arbetar i alla delar av verksamhetens genomförande, från prövning till uppföljning och kompensation. Anders har det praktiska kunnandet när det gäller t.ex. design, genomförande samt analys och utvärdering av biologiska kontrollprogram, ofta knutna till miljökvalitetsnormerna.

Christina Gravert

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Christina Gravert är postdoktor vid Institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs Universitet och bedriver forskning inom beteendeekonomi. Vid sidan om forskningen har hon under flera år varit aktiv som föreläsare och kursledare inom beteendeekonomi och nudging och ledde exempelvis i maj 2015 Sveriges första så kallade Nudgeathon, där 21 studenter deltog i en tävling som syftade till att hitta sätt att uppmuntra konsumenter till lokal shopping. Christina har alltid haft ett stort fokus på att tillämpa de nationalekonomiska teorierna på verkliga problem och har därigenom kommit i regelbunden kontakt med praktiker från såväl privat som offentlig sektor.

 

Desiré Haglund

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030
Väsentlighetsanalys och intressentdialog – så gör du!

Desireé Haglund är senior konsult på Trossa AB. Hon har hjälpt många företag och organisationer att utforma strategier för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete, med utgångspunkt i standarder och ramverk såsom ISO 26000, ISO 20121 och GRI. Hon har åtta års erfarenhet som konsult inom strategiskt hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning, med fokus på bland annat väsentlighetsanalys, omvärldsanalys och intressentdialog. Desiré har arbetat med uppdrag inom många olika branscher, med privat såväl som offentlig sektor. Några exempel på uppdragsgivare är NCAB Group, Apoteket, Vätternrundan och Örebro läns landsting. Desiré har examen från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning mot organisation och ledarskap. Hon är en uppskattad och pedagogisk utbildare och inspirationsföreläsare.

Lars Hedström

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Lars Hedström har arbetat med solceller sedan sekelskiftet och är en av Sveriges mest erfarna solcellsentreprenörer. År 2009 var han med och installerade Sveriges första solelpark i Sala. Efter det har han bland annat projektlett solelparkerna Törneby solpark i Kalmar och Solsidan i Varberg – Sveriges största solcellsanläggning. Lars har doktorerat i bränsleceller och är en av grundarna till Solkompaniet. Idag är han vice vd på bolaget.

 

Jannike Hising

Miljöekonomi – så sätter du pris på miljön och får största miljöeffekt per krona

Jannike Hising är miljöekonom och konsult 2050 Consulting och har erfarenhet från finansbranschen. Jannike har arbetat som analytiker för ansvarsfulla investeringar och som ESG-analytiker på Sustainalytics i Amsterdam. Hon har god förståelse för hur samhälls- och miljövärden hänger ihop med investeringar och hur man kan översätta risker till kostnader och värden. Jannike har en kandidatexamen i nationalekonomi från Uppsala Universitet och en masterexamen i miljöekonomi och företagsledning från Sveriges lantbruksuniversitet.

2884de0Josefin Holmström

ISO 14001:2015 – Så inför du de nya kraven i praktiken

Josefin Holmström är konsult på Vega AB  och är specialist på att utveckla, implementera, kommunicera och förvalta ledningssystem inom stora och medelstora bolaget i olika branscher. Hon har du de senaste åren utbildat cirka 250 företag och byggt upp ledningssystem som har certifierats mot den nya standarden. Bland uppdragsgivarna finns Volkswagen Group Sverige, Steen & Ström, Stanley Security och Stockholmshem.

Anna Högberg

Masterclass hållbarhetskommunikation

Anna Högberg är grundare och vd på Futerra och har över 20 års erfarenhet av kommunikation, reklam och konceptutveckling. På Futerra hjälper Anna kunder att berätta om sitt hållbarhetsarbete för omvärlden och samtidigt låta kommunikationen bli en motor för hållbar omställning. Hon är utbildad på Beckmans Designhögskola och är i grunden Art Director men är idag verksam främst som strateg. Tidigare har Anna jobbat på reklambyrå och har stor erfarenhet av kreativ strategi, reklam och grafisk form. Hennes kunder finns i flera olika branscher såsom Polarbröd, KRAV, Kinnarps och Swedfund.

Niclas Ihrén

Integrera hållbarhet i affärsstrategin – metoder och verktyg

Niclas Ihrén är CEO och Strategic Advisor på Matters Group och en av Sveriges mest inflytelserika hållbarhetrådgivare. Han har 20 års erfarenhet som strategikonsult och från ledningsroller inom många olika branscher. Niclas har starkt fokus på strategi, innovation, affärsutveckling och kommunikation. Han är tidigare VD och grundare av Globe Forum och tidigare VD för Infinity Learning. Han har arbetat strategiskt med hållbarhetsarbetet hos bland andra Atlas Copco, Volvo, TeliaSonera, Absolut Company, PeakPerformance, IKEA, BabyBjörn, Parker & Resorts, ATG, Folksam och Polarbröd. Han är medförfattare till flera böcker och arbetar/har arbetat aktivt med flera tankesmedjor som Tällberg Foundation, World Ecological Forum och Global Utmaning.

Sara Ilstedt

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

Sara Ilstedt är professor i produkt och tjänstdesign på KTH. Hon har en bakgrund som industridesigner och har doktorerat inom Människa-dator interaktion. 2012 startade Sara Ilstedt Green Leap på KTH, en forskargrupp inom design och hållbar utveckling som arbetar i nära samarbete med samhälle och designbransch. Sara forskar om hållbara livsstilar, användarcentrerad design och designmetodik. På KTH undervisar Sara i hållbar konsumtion, kreativitet, tjänstedesign och användarcentrerad design.

Mattias Iweborg

Certifierad utbildning i integrerad rapportering enligt IR Framework

Mattias Iweborg är VD och grundare av Enact Sustainable Strategies. Hans passion är koppling mellan affär och hållbarhet i bred bemärkelse, och hur denna koppling kan integreras i strategier, planer och verksamhet. Han har sedan 17 år arbetat som rådgivare på koncernnivå åt företag som Volvo, IKEA, Astra Zeneca, sydafrikanska Eskom och franska Pernod Ricard, men också för den svenska regeringen och i projekt med internationella organisationer som Global Compact, ILO och Office of the High Commissioner for Human Rights. Mattias är en engagerad utbildare och har sedan 2009 tränat över 600 chefer från internationella företag och organisationer i att integrera ansvar och hållbarhet i sina affärsstrategier.

Erik Jannesson

Mäta och värdera social hållbarhet

Erik Jannesson är ekonomie doktor i strategisk ekonomistyrning och partner på konsultföretaget SERUS. Under snart tio år har Erik varit utbildare, processledare, expertstöd och utvärderare gentemot organisationer inom den privata, offentliga och sociala sektor som vill öka sin förståelse av vilken total nytta de bidrar till – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Erik har bland annat varit med och etablerat det internationellt välkända konceptet Social return on investment i Sverige. Hans passionerade intresse för styrning utifrån ett hållbarhetsperspektiv märks även i att han varit med och skrivit ett flertal böcker på temat, bland annat ”Så mäts socialt hållbart värdeskapande” och ”Organisering och styrning av sociala investeringar”. Andra böcker som Erik varit involverad i som författare eller redaktör är ”Boken om ekonomistyrning”, ”Perspektiv på ekonomistyrning” och ”Strategy, control and competitive advantage – case study evidence”.

Lena Johansson

Agenda 2030 och de Globala målen – för bygg, fastighet och samhällsbyggnad

Lena Johansson arbetar som senior rådgivare på Sustain In Time (en del av Det Naturliga Steget) och har drygt tjugo års erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete i företag och branschorganisationer både i Sverige och internationellt. Hon har genomfört uppdrag inom förändringsledning i många olika branscher; bygg och fastighet, energi, kemi, livsmedel och jordbruk, textil och kläder, transport och logistik, läkemedel samt finanssektorn. Lena har gedigen erfarenhet av att tillsammans med sina uppdragsgivare hitta lösningar och nya vägar framåt samt att nå ut med budskap och samverka med

Torbjörn Josefsson

Artskydd – praktisk tillämpning, utredning och bedömningar i tillstånds- och tillsynsärenden
Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Torbjörn är naturvårdskonsult vid Enetjärn Natur och arbetar främst med ekologisk kompensation och komplexa naturinventeringar och artskyddsutredningar. Torbjörn har en doktorsexamen i skogsekologi från SLU i Umeå och har tidigare arbetat som forskare och som naturvårdsspecialist på länsstyrelsen. Han har en gedigen kunskap om naturvårdsbiologi vilket vi kommer ha stor nytta av under kursen. Torbjörn har också praktisk erfarenhet av att utveckla verktyg och modeller för att värdera biologisk mångfald vid kompensationsprojekt.

Mikael Karlsson

Miljöekonomi – så sätter du pris på miljön och får största miljöeffekt per krona

Mikael Karlsson är fil dr i miljö- och energisystem, lektor i miljövetenskap på KTH och Senior Advisor på 2050 Consulting och har en bred bakgrund inom miljöområdet. Han var bland annat mångårig ordförande för Naturskyddsföreningen och har undervisat om miljöekonomi och andra miljöpolitiska styrmedel på universitetsnivå i över 20 år. Som forskare på KTH undersöker han miljöstrategier inom politik och näringsliv, bland annat med koppling till klimatförändringar och ekonomi, samt miljögifter och biologisk mångfald. Mikael har en rad expertuppdrag för bland annat. regeringen och inom EU och är ordförande för European Environmental Bureau, EU:s största miljöorganisation.

Kristina Kvamme

Strandskydd – det senaste inom lagstiftning, prövning och tillämpning

Kristina Kvamme är miljökonsult på Calluna och har en lång erfarenhet av prövning och utredning av strandskydd kopplat till arbete både på kommun och som konsult. Inom flera planeringsprojekt har Kristina gjort särskilda utredningar kopplade till strandskyddet med erfarenheter från både storstadsutveckling och skärgårdskommuner längs Sveriges kust. Kristina var en av de ansvariga handläggarna på Borgholms kommun (norra Öland) 2009 när prövning av strandskyddsdispenser gick över från länsstyrelsen till kommun.

Andreas Karlberg

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Andreas Karlberg är limnolog på Enetjärn Natur och arbetar med vattenutredningar. Han jobbar med biotopvård, biologiska undersökningar, bedömningar av miljökvalitetsnormer och uppföljning av olika verksamheters påverkan på vatten. Andreas har god insyn i hur miljökvalitetsnormer och statusklassning av ytvatten utvecklats under åren och har arbetat framförallt med klassningar av biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Andreas har 15-års erfarenhet av limnologiska utredningar och provtagningar från Länsstyrelsen i Västernorrland. Arbetsuppgifterna där omfattade bland annat åtgärdsarbete i vatten, arbete med hotade arter och vattenförvaltning.

Ulrika Lagerqvist

Hållbarhetsredovisning för nybörjare
Certifierad utbildning i nya GRI Standards hållbarhetsredovisning

Ulrika Lagerqvist är seniorkonsult och projektledare på Enact Sustainable Strategies. Hon har många års erfarenhet som rådgivare inom hållbarhetsfrågor, speciellt med tonvikt på kommunikation och rapportering. Ulrika har dessutom lett många projekt med fokus på utbildning, mänskliga rättigheter och intressentrelationer. Ulrika startade upp nätverket ”The Swedish Network for Business and Human Rights” (ett svenskt företagsnätverk om företag och mänskliga rättigheter) och under sin tid på Enact har hon agerat rådgivare för en lång rad företag och organisationer som AstraZeneca, Electrolux, Volvo Cars, Svenska institutet och Swedbank. Till Enact kom Ulrika från rollen som kommunikationschef för ett företag inom fastighetsbranschen.

TorbjörnTorbjörn Lahti

 Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Torbjörn Lahti, medgrundare av konsultföretaget Esam med mer än 30 års erfarenhet av ekokommunarbete. Han är utbildad samhällsplanerare och ekonom och har under årens lopp fokuserat på förändringsprocesser. Var projektledare i Sveriges första ekokommun på 1980-talet och har alltsedan dess arbetat med att sprida och utveckla konceptet, till att börja med i Sverige och Norden, numera i ett flertal länder runt om i världen.

Rebecka Le Moine

Biologisk mångfald – kartläggning och åtgärder enligt lagkrav och de Globala målen

Rebecka Le Moine är ekolog på Calluna AB, och en van föreläsare, debattör och talare som brinner för biologisk mångfald. Under hennes studier har hon fått erfarenhet av att studera i Indien och Kambodja med tigrar, en paraplyart för att jobba med biologisk mångfald. Förutom hennes arbete på Calluna har hon också tagit initiativ till att uppmärksamma den internationella FN-dagen för biologisk mångfald, vilket blev en stor manifestation över hela Sverige. Hennes arbete om att försöka göra biologisk mångfald mer mainstream har fått många priser, och 2017 fick hon bland annat priset ”Årets miljöhjälte” av WWF.

Ida Lemoine

Beteendedesign – process och verktyg för att designa och nudga hållbara beteenden

Ida Lemoine är medgrundare och VD på Beteendelabbet och har expertis i att tillämpa beteendeekonomi i praktiken för hållbar affärsutveckling. I sin roll som beteendestrateg arbetar Ida med att tillämpa psykologi och beteendeekonomi för att skapa en hållbar utveckling, med specialiserat fokus på management inom hållbar affärsutveckling. Det gör hon inom både privat och offentlig sektor i områden som transport, hälsa och mode. Ida är en van föreläsare och har arbetat många år med att designa engagerande workshops och utbildningskoncept. Hon drivs av att sprida kunskap om beteendedesign och hur detta kan tillämpas i praktiken för en mer “snabbfotad” hållbar utveckling.

1788517606Joel Lindefors

Masterklass hållbarhetskommunikation
Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

Joel Lindefors är kommunikationsstrateg som har arbetat med kommunikation och hållbar utveckling i över tio år. Han har tidigare lett nätverket Rena Kläder och varit PR-ansvarig för Nudie Jeans. Han är utbildad på Berghs School of Communications och Institutionen för Reklam och PR vid Stockholms Universitet. Joel är en av grundarna till Futerras Stockholmskontor och har arbetat med kunder som Åhléns, Marine Stewardship Council, Filippa K, Sustainable Fashion Academy, Beckers, Lantmännen och Business Social Compliance Initiative.

 

Åsa Lindgren

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Åsa Lindgren är hållbarhetskonsult och koordinator med fokus på social hållbarhet på Sweco. Hon är pedagog i botten och har i 15 år arbetat med människoperspektivet på utveckling och förändring i samhället. Åsa är processledare och brinner för engagemang och förankring av processer och nya perspektiv i olika slags verksamheter. Hon arbetar med olika pedagogiska metoder och modeller unikt anpassade för varje situation och syfte, till exempel Open Space, Storyline, SWOT och vattenfall/cafémetod. Åsa har erfarenhet av att arbeta med verktyget Social konsekvensbeskrivning (SKB) i olika samhällsutvecklingsprojekt och är en uppskattad utbildare, föreläsare, moderator och inspiratör med passion för mångfald och alla människors lika rättigheter och möjligheter. Hon brinner för utmaningen att hitta detta i organisationer och bygga upp strategiskt arbete och förhållningssätt till frågorna. Åsa har lång erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor från strategisk trafikplanering på Trafikkontoret i Stockholm. Innan det var hon pedagogisk handledare på Utbildningsförvaltningen i Stockholm och arbetade med den statliga satsningen IT i skolan.

anna-lindstedtAnna Lindstedt

Leverantörsgranskning på plats

Anna Lindstedt, som har arbetat som VD och senior advisor på Ethos International sedan 2008, har lång erfarenhet från att hjälpa globala företag med deras strategiska hållbarhetsarbete i allmänhet och supply chain management i synnerhet. Anna är SA8000 certified basic auditor. Dessutom har hon mångårig erfarenhet som utbildare och föreläsare. Anna är i grunden utbildad civilekonom från Uppsala universitet och har mångårig erfarenhet av kommunikationsfrågor från det privata näringslivet, bland annat som Kommunikationschef och IR-chef. Anna har tidigare arbetat som konsult med inriktning på ledningssystem och strategiska frågor inom miljöområdet.

Kajsa Lindström

Beteendedesign – process och verktyg för att designa och nudga hållbara beteenden

Kajsa Lindström är medgrundare och tjänstedesigner på Beteendelabbet. Kajsa har gedigen kunskap av att jobba med beteendedesign i praktiken och har genom sitt arbete definierat beteendedesign i Sverige. Inom byggindustrin har Kajsa fått människor att minska sitt matsvinn, delat sina resurser och ökat återvinning. Idag arbetar hon aktivt med beteendedesign på byggarbetsplatsen för ökad återvinning och säkerhet. Kajsa är specialiserad inom hållbar design och expert på metoder för att träffa och förstå användaren och dess beteende. Efter flera års arbete med beteendedesign i praktiken har hon tagit fram Beteenderesan, en designprocess för hållbar beteendeförändring byggd på psykologi, design och beteendeekonomi.

Skärmavbild 2015-03-24 kl. 10.24.14Sofia Lund

Artskydd – praktisk tillämpning, utredning och bedömningar i tillstånds- och tillsynsärenden

Sofia Lund är biolog och projektledare på Enetjärn Natur med närmre 20 års erfarenhet av naturvärdes-bedömningar och artskyddsfrågor men även med restaurering av olika naturmiljöer och andra åtgärder för att stärka biologisk mångfald. Sofia har gedigen praktisk erfarenhet av tillståndsprövningar och utredningar inom komplexa verksamheter såsom stora infrastruktur-, gruv- och energiprojekt, Hon arbetar i alla delar av verksamhetens genomförande, från prövning till uppföljning och kompensation. Sofias har omfattande artkunskaper, även när det gäller det praktiska kunnandet om hur arter påverkas av olika ingrepp.

Johanna Lund Rockliffe

Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen

Johanna Lund Rockliffe arbetar på Enact med utbildningar i hållbarhet och ledarskap för internationella företagsledare, men även med rådgivning inom hållbarhetsarbete. Närmast har hon arbetat åtta år som konsult åt det Sida-finansierade programmet Den Globala Skolan på Universitets- och högskolerådet. Johanna har även arbetat med lärande kring olika hållbarhetsaspekter, som utbildningssamordnare, processledare och författare av utbildningsmaterial och har en master i Latinamerikanska studier från Cambridge University. Hon har stor erfarenhet av att utforma utbildningar i internationella sammanhang och har lett utbildningsprogram med partnerorganisationer i bland annat Bosnien och Hercegovina, Guatemala och Storbritannien.

2292666814Kristoffer Lundholm

Strategiskt hållbarhetsarbete – från vision till handling 

Kristoffer Lundholm är senior rådgivare för Sustain in Time (en del av Det Naturliga Steget) och har stor erfarenhet av att hjälpa företag med att integrera hållbarhet i planerings-, innovations- och produktutvecklingsprocesser. Han har arbetat på olika nivåer med just cirkulär produktutveckling – från analys, konceptutveckling och utveckling av affärsmodeller till praktisk vägledning för produktutvecklare. Han är en mycket van och uppskattad föreläsare. Som rådgivare har Kristoffer varit engagerad i svenska och internationella uppdrag för bland andra Nokia, Philips, Filippa K, Polarbröd, Rockwool, Beckers, ICI Paints, AkzoNobel, Innovationsbron, Omya and VinylPlus. Han har tidigare arbetat hos brittiska Forum for the Future, är utbildad designer och har en Masters från Blekinge Tekniska Högskola i Strategic Leadership towards Sustainability.

Johanna Lundin

#metoo – så hanterar och förebygger du sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Johanna Lundin är vd och grundare på Equalate. Hon är flerfaldigt prisbelönt jämställdhetsexpert med över tio års erfarenhet av att stötta organisationer, myndigheter och företag i deras jämställdhetsintegrering och likabehandlingsuppdrag. Johanna har medverkat som jämställdhetsexpert i flera ESF-projekt och har gjort uppdrag för bland andra Mercedes Benz, ICA Sandvik, Kammarkollegiet, Astra Zeneca ,  Landstinget Västernorrland,  Länsstyrelsen, Tillväxtverket, Malmö stad och Handelskammaren

Rebecka Magnusson

Sanering av mark och vatten vid och inför exploatering

Rebecka Magnusson är biträdande jurist på Foyen Advokatfirma. Hon är verksam inom Foyens mark- och miljörättsgrupp och biträder framförallt i uppdrag som rör miljötillstånd, miljöansvar och andra miljörelaterade frågor. Hon är även inriktad på speciell fastighetsrätt innefattande bland annat detaljplans- och bygglovsärenden. Därutöver har hon erfarenhet inom gruv- och skogsnäringsområdet där hon bland annat bistår företag i samband med tillståndsprövning av gruvverksamhet enligt miljöbalken och minerallagen. Hon är just nu involverad i ett flertal gruvprojekt.

Jon Malmsten

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Jon Malmsten är senior konsult på Solkompaniet och arbetar med energi- och solcellsutredningar samt laddingfrastruktur till elbilar. Han har bland annat hjälpt Akademiska hus och Locum i deras arbete med att föra in solceller i sitt fastighetsbestånd. Jon deltar också i forskningsprojekt där solcellers påverkan på fastigheters elförbrukning studeras. Jon har en master i energiteknik, har arbetat som adjunkt på Uppsala universitet samt har en tidigare karriär inom IT.

Åsa Minoz

Delningsekonomi – så skapar du resurseffektiva affärsmodeller i din verksamhet

Åsa Minoz är grundare av Minoza AB och författare till en bok om delningsekonomi som kommer ut under 2018. Hon är konsult och expert inom innovation för hållbar samhällsutveckling, med särskilt intresse för delningsekonomi, social innovation samt innovation i offentlig verksamhet. Åsa har en civilekonomexamen från Linköpings universitet och en forskarutbildning i regionala innovationsprocesser från Frankrike. Hon är en uppskattad workshopledare och inspirationsföreläsare.

 

Nurit Nobel

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nurit har mer än 10 års erfarenhet som marknadschef och strategikonsult i stora svenska och internationella bolag såsom Telia, Arla och ICA. Hon är dessutom doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm och har en Master i Socialpsykologi från London School of Economics. Nurit brinner för att överbrygga klyftan mellan vetenskap och ”verkligheten”. Hon driver Impactually, ett managementkonsultbolag som använder expertis i beteendeekonomi och socialpsykologi för att skapa affärs- och samhällsnytta genom beteendedesign: tillämpning av psykologiska insikter för att skapa bättre arbetsplatser, utforma bättre produkter, och designa bättre tjänster – och därmed skapa långvarig positiv beteendeförändring.

Daniel Oppenheim

Integrera hållbarhet i affärsstrategin – metoder och verktyg

Daniel Oppenheim är senior konsult på Matters Group. Han är civilekonom och har drygt 7 års erfarenhet av hållbarhetsrelaterade frågor inom strategi, kommunikation och granskning och strategi, affärsutveckling och utbildning som bland annat hållbarhetspecialist på KPMG, Climate Change & Sustainability Services på Hyper Island och som VD på Kornetten – Home of Entpreneurs. Daniel har arbetat både i Sverige och över hela världen med bolag som Sandvik, SKF, LKAB, Cermaq, Norsk Hydro, Nordea, Stadsmissionen och Stendörren Fastigheter.

Mohamud Osman

Mångfald och inkludering – strategi, verktyg och metoder att dra nytta av olikheter 

Mohamud Osman är expansionschef och mångfaldsstrateg på Mitt Liv och är en erfaren konsult och processledare, där han med en kreativ förmåga lyckas anpassa och utmana företags mångfaldsambitioner, åt till exempel Microsoft. Han har framgångsrikt stöttat flera företags mångfaldsstrategier och processlett olika mångfald och inkluderingsprojekt till bland annat Preem, Trafikverket och Tekniska verken. Han brinner för att utbilda och utmana medarbetare och chefer att se fördelarna med olikheter och agera inkluderande.

 

Pia_PehrsonPia Pehrson

Grundläggande miljöjuridik och miljöansvar
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Så genomför du en tillståndsprövning
Sanering av mark och vatten vid och inför exploatering 
Buller – det senaste inom lagstiftning och åtgärder
Strandskydd – det senaste inom lagstiftning, prövning och tillämpning

Pia Pehrson är advokat och delägare på Foyen Advokatfirma. Hon har en bakgrund i Vattenfall-koncernen och är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt. Hon arbetar med miljötillstånd, miljöansvar liksom detaljplaner, bygglov, exploateringsavtal och olika myndighets-
godkännanden. Hon har stor erfarenhet av såväl energi-, industri- som infrastrukturprojekt och är just nu involverad i flera vindkraft- och gruvsatsningar.

catharina.piper.malmoCatharina Piper 

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Catharina Piper är advokat på Advokatfirman Lindahls och har särskild erfarenhet inom områdena för offentlig upphandling, EU-rätt, utbildningssektorn samt tvistlösning men även inom allmän affärsjuridik. Hon har författat ett flertal artiklar rörande offentlig upphandling, är medförfattare till Lagkommentaren och föreläser i ämnet, särskilt om miljö och social hänsyn, på Stockholms och Lunds universitet och för olika utbildningsinstitut. Catharina har tidigare arbetat på Nämnden för Offentlig upphandling (NOU), varit referens/expert i Upphandlingsutredningen 2010 och blivit rankad av Who’s Who Legal och Legal 500 som en av de främsta inom upphandlingsområdet. Catharina har också stor erfarenhet inom sjukvård och omsorgssektorn efter att varit chefsjurist på Nordens största privata vårdkoncern.

Maria Pohjonen

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Maria Pohjonen är konsult på Solkompaniet och arbetar med solcellsutredningar och har bland annat hjälpt kommuner och energibolag med planering av solelparker. Maria har en Master i miljövetenskap från Göteborgs Universitet och bred kunskap om energi efter många år i gasbranschen. Förutom konsult är Maria även kommunikationsansvarig på Solkompaniet.

 

Anna Richert

Strategier för hållbara livsmedel och måltider

Anna Richert är WWFs matexpert och arbetar bland annat med Köttguiden och det nya verktyget One Planet Plate som lanseras 7 mars. Anna har under mer än 20 år arbetat med livsmedelsfrågor kopplat till miljö & hållbarhet, bland annat som forskare, konsult, inom LRF och nu på en av världens största globala miljöorganisationer. Anna har en djup kompetens i de komplexa livsmedelsfrågorna och är en uppskattad, pedagogisk och lyhörd föreläsare och föredragshållare.

 

Karin Sanne

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Karin Sanne är gruppchef för IVL Svenska Miljöinstitutets LCA- och miljömanagement-grupp i Göteborg. Där samordnar och utvecklar hon IVLs LCA-verksamhet inom både uppdrag och forskning samt hjälper företag och organisationer att förstå produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv, ta fram miljövarudeklarationer och implementera livscykeltänkande. Karin är i grunden civilingenjör från Chalmers och har mer än 15 års erfarenhet av tillämpat livscykeltänkande inom AkzoNobel; alltifrån att genomföra LCA-studier och öka kunskapen om livscykelperspektivet till att ansvara för företagets hållbarhetsstandarder och policys kopplat till klimatpåverkan i värdekedjan samt hur LCA- metodiken använts.

Camilla Sjöstedt

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Camilla Sjöstedt är konsultchef på Intersolia. Hon har mer än 10 års erfarenhet av arbete med miljö- och kemikaliefrågor och är specialiserad inom europeisk kemikalilelagstiftning. I sin roll som miljökonsult och teknisk rådgivare har hon hjälpt flera multinationella företag inom olika branscher med implementering och efterlevnad av kemikalielagstiftning. Camilla är en erfaren projektledare och har drivit många komplexa projekt avseende framtagande och inlämnande av ansökningar till den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Hon har arbetat med samtliga delar i distributionskedjan, från tillverkare och importörer, till varutillverkare och användare av kemikalier samt distributörer. Camilla är kemiingenjör i boten och har därefter kompletterat med en mastersutbildning i miljömanagement. Tidigare har Camilla bland annat arbetat som rådgivare för regualtoriska frågor på advokatbyrån Ramberg.

MarianneMarianne Strindin

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor
Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv
Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Marianne Strindin är konsult på Esam och beteendevetare med lång erfarenhet av att utveckla verksamheter. Hon har ett starkt engagemang för att bidra till en organisations förmåga att nå goda resultat. Exempelvis genom att skapa nödvändiga förutsättningar såsom att etablera en gemensam kultur och värdegrund, arbeta med organisationens formella strukturer, eller konkreta beteendeförändringar.

henrik-högupplöstHenrik Sundberg

Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan
Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Henrik Sundberg, konsult på 2050, och arbetar dagligen med beräkningar av verksamheters och produkters klimatpåverkan. Han arbetar också med digitaliseringen och automatiseringen av klimat- och hållbarhetsarbetet hos 2050s kunder. Henrik kommer närmast från Accenture och har en bakgrund inom inköp och implementering av affärssystem. Henrik har en civilingenjörsutbildning från Lunds tekniska högskola med inriktning mot miljösystemanalys.

2745823446Olof Svensson

Utfasning och substitution av farliga kemikalier – så gör du!
Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier
Exponeringsscenarier i säkerhetsdatablad – så gör du för att uppfylla lagkraven

Olof Svensson är kemikaliekonsult på  Explizit Environment där han även är utbildningsansvarig. Han har en bakgrund som forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola. Hans expertis omfattar fysikalisk och organisk kemi, miljökemi och toxikologi. Klassificering och märkning enligt det nya regelverket CLP och REACH-lagstiftning är andra kompetensområden.

Mathias Sylvan

Sociala krav i offentlig upphandling – så gör du

Mathias Sylvan är jurist och upphandlingskonsult med närmare 20 års erfarenhet av offentlig upphandling, först som verksjurist och sedermera som chef för upphandlingsavdelningen på Arbetsmarknadsstyrelsen samt därefter som förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting. Han delar idag sin arbetstid mellan en halvtidstjänst som jurist på Lidingö stads upphandlingsavdelning och en egen konsultverksamhet. Mathias har en juristexamen med efterföljande tingstjänstgöring vid Södra Roslags tingsrätt samt en fil kand i statsvetenskap. Han har publicerat sig både i upphandlingsjuridiska frågor och i politisk teori. Utöver kursverksamhet bistår han framför allt kommuner och landsting samt idéburna organisationer med rådgivning och bistånd i upphandlingar och avtalsfrågor. En av de frågor som Mathias Sylvan särskilt engagerat sig i är möjligheterna att ta miljöhänsyn och social hänsyn i offentlig upphandling. Han var ombud för Sigtuna kommun i ett uppmärksammat mål om upphandling av livsmedel och kommunens rätt att ställa krav på djurskydd. Mathias har också utrett möjligheterna att ställa krav på rättvis handel liksom möjligheterna för kommuner och landsting att samverka med den idéburna sektorn.

Magnus Tiderman

Buller – det senaste inom lagstiftning och åtgärder

Magnus Tiderman är civilingenjör från Luleå tekniska universitet med inriktning signalbehandling/ljuddesign. Han har 12 års erfarenhet av bygg- och akustikrelaterad verksamhet och är specialiserad på ljudfrågor rörande infrastruktur, industri- och byggverksamhet. Magnus arbetar med bland annat detaljplanfrågor, tillståndsfrågor, bullerkartläggning av infrastruktur, industrier och byggarbetsplatser, projektering i samband med ny-, om- och tillbyggnation av bostäder, kontor och utbildningslokaler, samt ljudmätningar och produktutveckling. Magnus arbetar med både stora och små aktörer i branschen och bland beställare finns bygg- och fastighetsbolag, industrier, myndigheter, kommuner, arkitekter och bostadsrättsföreningar.

Magnus Tuvendal

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Magnus Tuvendal är konsult på Calluma AB och en av Sveriges ledande tänkare och konsulter rörande hållbar samhällsutveckling med särskilt fokus på ekosystemtjänsters teori och praktik. Han är en tvärvetenskapligt inriktad problemlösare och systemtänkare. Magnus har hjälpt ett flertal kommuner, myndigheter och företag med utredningar, expertstöd och kompetensutveckling. Magnus har tidigare arbetat som forskare på Stockholm Resilience Centre, som analytiker på Forskningsgruppen för miljö­strategiska studie (FOI) och som föreståndare för Centrum för miljö- och utvecklings­studier (Cemus), Uppsala universitet. Magnus Tuvendal är fil.dr. i naturresurs­hushållning (Sustainability Science) och prisbelönt för sitt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Annelien van Meer

Certifierad utbildning i integrerad rapportering enligt IR Framework

Annelien arbetar som hållbarhetskonsult på Enact och har över pa års erfarenhet av CSR och hållbarhetsredovisning som konsult i Nederländerna och Sverige. Annelien är en erfaren utbildare inom dessa områden och brinner för att dela med sig av sina kunskaper till andra. Hon har genomfört internutbildningar i integrerad rapportering och hållbarhetsredovisning hos en rad företag, bland annat AkzoNobel. Annelien är idag ansvarig för Enacts arbete i Nederländerna och är även talesperson och kommittéordförande i the Dutch Association of Investors for Sustainable Development (VBDO). Tidigare har hon arbetat som produktkoordinator för UTZ Certified och hållbarhetskonsult på CREM. Annelien har en kandidat- och masterexamen i internationella relationer med inriktning mot mänskliga rättigheter och utvecklingsfrågor.

 

Nils Westling

Miljöekonomi – så sätter du pris på miljön och får största miljöeffekt per krona

Nils Westling är nationalekonom och konsult och miljöekonom på 2050 Consulting. Han har drivit ett flertal projekt inom miljö- och samhällsekonomisk värdering, bland annat med fokus på att beräkna och tydliggöra företags miljöpåverkan samhällsekonomiskt. Nils har god kunskap om miljöekonomiska styrmedel och dess betydelse för såväl nationalräkenskaper som finansiella marknader. Nils har tidigare arbetat som ekonomijournalist.

Johan Öhnell

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär
Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Johan Öhnell är arbetande styrelseordförande i Solkompaniet och drivs av att skapa bättre villkor för kundägd solel och därmed för att solel ska bli en del av omställningen till ett hållbart samhälle. Han arbetar framför allt med regelverk och påverkansarbete och då genom nätverket Solelkommissionen för vilket Johan är initiativtagare. Johan har en bakgrund som VD på Telge Energi där han under 16 år var med och byggde upp Telge Energi till ett av Sveriges största varumärken på elmarknaden och det med högst anseende. Johan är utbildad civilekonom.

Alla aktuella utbildningar


Hållbar affärsutveckling – transformera din affärsmodell till fokus på hållbarhet

Kraven på hållbarhet håller, tillsammans med digitaliseringen, på att bli en av de allra viktigaste frågorna för företag att förhålla sig till för att vara framgångsrika. Ökat hållbarhetsfokus skapar mervärde för kunderna. För att lyckas krävs nya arbetssätt för hur man tar betalt och motiverar högre priser. Under denna praktiskt inriktade utbildning får du verktygen för att analysera hur ditt företags affärsmodeller påverkas av hållbarhet och hur du kan ställa om verksamheten. Utbildningen går igenom hur du skapar nya och uppdaterar befintliga affärsmodeller för att göra hållbarhet till en konkurrensfördel.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Genom EU:s handlingsplan för hållbara finanser och kommande lagstiftning blir hållbarhet ett reglerat område för finansbranschen. Redan i år förväntas flera av lagförslagen antas, för att träda i kraft från 2020, vilket gör att det bland annat blir reglerat vad som krävs för att en investering ska få betecknas som hållbar och att man beskriver vilka hållbarhetsrisker som finns förknippade med en investering. Denna utbildning handlar om vad de nya reglerna innebär för aktörer i finansbranschen för att säkerställa att en investering är hållbar och hur man bäst förbereder sig för implementeringen.

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur ett förorenat område ska förvaltas, om det behöver saneras, vem som gör vad vid hantering av förorenade områden och hur man ställer krav och kontrollerar. Utbildningen ger dig kunskaper i det juridiska ansvaret som omgärdar förorenad mark, men lägger stor vikt vid att du ska få praktisk kunskap och verktyg för att arbeta med förorenade områden.

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultatet med ett klimatbokslut.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv (FULLBOKAT!)

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhet i näringslivet. Utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i din roll. Vi lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat och systematiskt med hållbarhet.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Att analysera och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter blir allt viktigare för att rusta företag för framtiden och göra dem attraktiva för investerare och kunder. Under denna utbildning får du lära dig hur företag ska identifiera, bedöma och rapportera enligt TCFD:s rekommendationer, för både fysiska risker (orsakade av klimatförändringar) och omställningsrisker (till exempel regler, skatter och kundpreferenser).

Buller – det senaste inom lagstiftning och åtgärder

Samhällsbullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) nyligen har ändrats. Under den här heldagsutbildningen får du lära dig det senaste om vad miljöbalken och PBL säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultatet med ett klimatbokslut.

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker blir allt viktigare. Dels för att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar, men också för att det finns konkreta, affärsmässiga vinster med att ha koll på risker. Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta systematiskt med att identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker. Vi går även igenom hur du integrerar hållbarhetsrisker med verksamhetens övriga riskanalyser.

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

Denna utbildning syftar till att ge dig fördjupande kunskaper i hur du kan mäta era positiva och negativa bidrag till de globala målen och redovisa dessa på ett kommunikativt och trovärdigt sätt. Vi går igenom hur du kan prioritera vilka mål ni ska fokusera mätningarna på, olika metoder för att mäta, samla in data och följa upp. Du får också lära dig hur du kan redovisa ert bidrag till de globala målen i kombination med andra ramverk, som till exempel GRI. Metoderna för mätning och redovisning baseras på The SDG Compass och Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Genom EU:s handlingsplan för hållbara finanser och kommande lagstiftning blir hållbarhet ett reglerat område för finansbranschen. Redan i år förväntas flera av lagförslagen antas, för att träda i kraft från 2020, vilket gör att det bland annat blir reglerat vad som krävs för att en investering ska få betecknas som hållbar och att man beskriver vilka hållbarhetsrisker som finns förknippade med en investering. Denna utbildning handlar om vad de nya reglerna innebär för aktörer i finansbranschen för att säkerställa att en investering är hållbar och hur man bäst förbereder sig för implementeringen.

Masterclass hållbarhetskommunikation

Denna utbildning lär dig att kommunicera hållbarhet effektivt och trovärdigt. Under dagen får du bland annat lära dig vilka målgrupper som triggas av vilka argument, hur du undviker greenwash och hur du bygger ett trovärdigt, hållbart varumärke.

Grön infrastruktur i stads- och samhällsplanering

Grön infrastruktur är ett arbetssätt för att långsiktigt planera för hållbara landskap med ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och är avgörande för att lyckas med hållbar samhällsplanering. Arbetssättet får allt större betydelse i och med att länsstyrelserna under 2019 lanserar handlingsplaner för grön infrastruktur. Under denna utbildning får du lära dig grundläggande landskapsekologi, hur grön infrastruktur kartläggs och hur analyser tolkas till beslutsunderlag i en planprocess.

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta med hållbar samhällsplanering och stadsutveckling – strategiskt, operativt, verksamhetsanpassat, målinriktat och praktiskt. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat, driva hållbar samhällsplanering och bli stärkt i din roll. Du får bland annat lära dig att analysera din organisations utmaningar och möjligheter, samordna olika aspekter av samhällsplanering, koppla arbetet till de globala målen, driva dialogprocesser, digitaliseringens möjligheter och hur cirkulär ekonomi kan implementeras i hållbar samhällsplanering och stadsutveckling.

Certifierad utbildning i nya GRI Standards hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

Diplomerad hållbarhetschef

Att vara chef inom hållbar utveckling ställer höga krav på ledarskap och kunskaper i den komplexa hållbarhetsfrågan. Det gäller även att hitta en balans mellan ekologisk, social och ekonomiska prioriteringar samt förmåga att driva viktiga frågor strategiskt internt och externt. Denna tredagarsutbildning (2+1 dag) syftar till att ge dig som är ny eller har ett par års erfarenhet som hållbarhetschef, eller har liknande befattning, kunskaper, insikter och konkreta verktyg som stärker dig i ditt arbete och din ledarroll och tar din organisations hållbarhetsarbete till nästa nivå.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk arbetsmiljölagstiftning.

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhet i näringslivet. Utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i din roll. Vi lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat och systematiskt med hållbarhet.

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Tidigare har solel framför allt varit aktuellt på fastigheter i Sverige, men den dramatiska prisnedgången på solceller har nu gjort det lönsamt på mark. I denna utbildning går vi igenom de viktigaste delarna du behöver för att själv kunna identifiera och skapa bra business case för solelparker – hur tekniken fungerar, lämplig lokalisering, regelverk, ekonomi och hur du får en lönsam affärsmodell.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Hållbara livsmedel och måltider – strategier och verktyg för hållbara val

Hållbarhet inom livsmedel innebär en rad svåra prioriteringar när klimatpåverkan, biologisk mångfald, ekologiskt, närproducerat, transporter, bekämpningsmedel, sociala aspekter och ekonomi ställs mot varandra. Denna utbildning handlar om att ge dig som arbetar i offentlig eller privat verksamhet kunskaper och metoder för att arbeta strategiskt med hållbarhet på ett sätt som går i linje med EAT Lancet-rapporten, den nationella livsmedelsstrategin, arbetet med Hållbara livsmedelskedja och din organisations hållbarhetsarbete.

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

Det blir allt mer fokus på att företag ska ta ett helhetsgrepp kring klimatpåverkan och även inkludera leverantörsled, kunder och användare. Att göra beräkningar utanför den egna verksamheten är dock mer komplicerat. Denna utbildning handlar om hur du beräknar era utsläpp av växthusgaser i verksamhetens värdekedja i enlighet med standarden Greenhouse Gas Protocols scope 3. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen, väljer vad beräkningarna ska omfatta och hur du beräknar och redovisar resultatet. Du får även tillgång till verktyg för att du själv ska kunna göra beräkningar.

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Genom EU:s handlingsplan för hållbara finanser och kommande lagstiftning blir hållbarhet ett reglerat område för finansbranschen. Redan i år förväntas flera av lagförslagen antas, för att träda i kraft från 2020, vilket gör att det bland annat blir reglerat vad som krävs för att en investering ska få betecknas som hållbar och att man beskriver vilka hållbarhetsrisker som finns förknippade med en investering. Denna utbildning handlar om vad de nya reglerna innebär för aktörer i finansbranschen för att säkerställa att en investering är hållbar och hur man bäst förbereder sig för implementeringen.

Masterclass hållbarhetskommunikation

Denna utbildning lär dig att kommunicera hållbarhet effektivt och trovärdigt. Under dagen får du bland annat lära dig vilka målgrupper som triggas av vilka argument, hur du undviker greenwash och hur du bygger ett trovärdigt, hållbart varumärke.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur ett förorenat område ska förvaltas, om det behöver saneras, vem som gör vad vid hantering av förorenade områden och hur man ställer krav och kontrollerar. Utbildningen ger dig kunskaper i det juridiska ansvaret som omgärdar förorenad mark, men lägger stor vikt vid att du ska få praktisk kunskap och verktyg för att arbeta med förorenade områden.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Framgångsrik intern hållbarhetskommunikation är nyckeln till att driva förändringar och att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll lyfter hållbarhetsarbetet och stärker varumärket och lönsamheten. Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.

Masterclass klimatanpassning – effekter, åtgärder och strategier

Klimatförändringarna innebär att vi kommer att behöva hantera fler och kraftigare översvämningar, höjda havsvattennivåer, ras och skred, hotad vattenförsörjning, torka, hetta, skogsbränder och starka vindar. Denna utbildning syftar till att ge dig som arbetar med klimatanpassningsfrågor en bred kunskapsbas i vad som behöver klimatanpassas, vilka aktörer som har ansvaret, hur du räknar på effekter och kostnader samt verktyg och metoder för att arbeta både konkret, strategiskt och processbaserat med klimatanpassning i din verksamhet.

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Livscykelanalyser får en allt mer framträdande roll i ett effektivt, strukturerat och trovärdigt miljöarbete. Livscykeltänkade är ett krav i ISO14001 och ligger till grund för miljövarudeklarationer. De utgör även en viktig del i hållbarhetsrapportering och är en förutsättning för att uppnå en hållbar cirukulär ekonomi. Under denna heldag får du lära dig grunderna till att göra, läsa och beställa livscykelanalyser enligt metoden och standarden ISO 14040-44 Life Cycle Assessment.

Barns rättigheter – identifiera och analysera barns rättigheter enligt Child Rights Impact Assessment

Barns rättigheter hamnar allt mer i fokus i hållbarhetsarbetet för företag och offentlig sektor, inte minst i och med att FN:s barnkonvention blir lag i Sverige den 1 januari 2020. Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strategiskt och metodiskt med barnrättsperspektiv utifrån FN:s Barnrättsprinciper för företag och arbeta för barns bästa och skydda barns rättigheter. Vi går igenom hur du tar fram policys, gör riskanalyser och identifierar, analyserar och rapporterar påverkan på barns rättigheter i hela värdekedjan.

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

Välkommen till vår heldagsutbildning i att arbeta strategiskt, metodiskt och långsiktigt med att lyfta socialt utsatta bostadsområden. Du får lära dig hur du kartlägger ett områdes utmaningar och problem, väljer vad du ska fokusera på, olika konkreta metoder och tillvägagångssätt för att hantera problemen genom delaktighet och dialog, arbeta med samverkan och brottsförebyggande åtgärder.

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

Den 1 januari 2018 trädde den nya lagstiftningen om miljöbedömningar och som följde om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i kraft. Under denna heldagsutbildning går vi igenom nyheterna och vilka krav som ställs på en miljöbedömning och MKB utifrån frågor om exempelvis Natura 2000, riksintressen och de nya reglerna om miljökvalitetsnormer
(trädde i kraft 1 januari 2019). Utbildningen ger dig kunskaper i de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess enligt miljöbalken och vad du själv kan tänka på vid genomförande av en tillståndsprövning.

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultatet med ett klimatbokslut.

Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Hållbar affärsutveckling – transformera din affärsmodell till fokus på hållbarhet

Kraven på hållbarhet håller, tillsammans med digitaliseringen, på att bli en av de allra viktigaste frågorna för företag att förhålla sig till för att vara framgångsrika. Ökat hållbarhetsfokus skapar mervärde för kunderna. För att lyckas krävs nya arbetssätt för hur man tar betalt och motiverar högre priser. Under denna praktiskt inriktade utbildning får du verktygen för att analysera hur ditt företags affärsmodeller påverkas av hållbarhet och hur du kan ställa om verksamheten. Utbildningen går igenom hur du skapar nya och uppdaterar befintliga affärsmodeller för att göra hållbarhet till en konkurrensfördel.

Diplomerad hållbarhetschef

Att vara chef inom hållbar utveckling ställer höga krav på ledarskap och kunskaper i den komplexa hållbarhetsfrågan. Det gäller även att hitta en balans mellan ekologisk, social och ekonomiska prioriteringar samt förmåga att driva viktiga frågor strategiskt internt och externt. Denna tredagarsutbildning (2+1 dag) syftar till att ge dig som är hållbarhetschef, eller har liknande befattning, kunskaper, insikter och konkreta verktyg som stärker dig i ditt arbete och din ledarroll och tar din organisations hållbarhetsarbete till nästa nivå.

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

Denna utbildning riktar sig till alla företag och organisationer som hanterar plast – genom tillverkning, i verksamheten eller försäljning av varor. Du får lära dig hur ni kan ställa om er plastanvändning så att ni i mindre utsträckning bidrar till nedskräpning, klimatutsläpp och miljögifter som är skadliga för människor och ekosystem. Vi går igenom vad som skiljer en bra plast från en dålig plast, aktuell lagstiftning, vilka plaster som bör fasas ut och hur du lyckas med insamling och återvinning. Stort vikt läggs även vid att ge dig konkreta verktyg för att analysera plastanvändningen i din organisation och skapa en plaststrategi.

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

Den här utbildningen, som bygger på ny och omfattande forskning från KTH Green Leap, handlar om hur olika människor och målgrupper har olika drivkrafter och hinder för att välja mer hållbart. Syftet är att ge dig kunskap och verktyg för att bättre kommunicera och designa produkter, tjänster och samhällsservice som får just din målgrupp att göra hållbara val.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

Luftföroreningar och bristande luftkvalitet är en stor utmaning i arbetsmiljön och lagstiftningen ställer stora krav på alla ansvariga verksamheter. Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad som gäller för lagstiftningen AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden och hur du kan beräkna hygieniska gränsvärden, bedöma resultatet, planera för att vidta åtgärder, samt dokumentera de utredningar som görs.

Substitution av farliga ämnen och produktval – så gör du

Myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med substitution och produktval i din organisation.