Utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka i Sverige

Under 2016 ökade utsläppen av växthusgaser i Sverige jämfört med året innan. För ökningen står i första hand transportsektorn, tillverkningsindustrin och el- gas och värmeverk.

Idag redovisades SCB:s Miljöräkenskaper för det tredje kvartalet 2016. Statistiken visar utsläppen till luft från den svenska ekonomin, så kallade produktionsbaserade utsläpp. För tredje kvartalet i rad fortsatte utsläppen av växthusgaser att öka. Bakom ökningen ligger i första hand transportsektorn, tillverkningsindustrin och el- gas och värmeverk. Utsläppsnivåerna för tredje kvartalet 2016 ökade med 2,8 procent jämfört med samma kvartal 2015, samtidigt ökade BNP med 2,6 procent jämfört med samma period.

Enligt SCB är de ökade utsläppsnivåerna en återgång från ovanligt låga nivåer under 2015 när flera kraftanläggningar drabbades av produktionsstörningar. Transportsektorns ökade utsläpp beror på en ökning av leveranser av bränsle till flyg och sjöfart. Att hushållen minskat sina utsläpp med 4,1 procent jämfört med samma kvartal 2015 beror framförallt på minskad bensinförbrukning.