Utsläppen från rika länder stiger för första gången på fem år

Utsläppen från världens rikast länder stiger under 2018 enligt den Internationella Energimyndigheten. Därmed bryts en fem år lång trend av minskade utsläpp från rika länder.

Foto: Pxhere/CCO

Utsläppen i Nordamerika, Europa och avancerade ekonomier i Asien stiger igen under 2018 enligt preliminär statistik från den Internationella energimyndigheten, IEA. Utsläppen stiger i en lägre takt än den ekonomiska tillväxten men det internationella energiorganet menar att utvecklingen är väldigt oroande för möjligheten att nå Parisavtalets mål.

IEA:s statistik visar att den minskande användningen av kol med marginal kompenseras av en ökande användning av olja och gas i de rika länderna.

Även i utvecklingsländer väntas utsläppen av koldioxidutsläpp stiga jämfört med föregående år. IEA menar att alla indikatorer pekar på att utsläppen kommer stiga på global nivå under 2018, vilket drivs av en ökande energianvändning och en global ekonomi som växer med 3,7 procent.

Prognosen för ökade globala utsläpp under 2018 följer efter 2017 års utsläppsökning om 1,6 procent som markerade en vändpunkt för den tre år långa perioden mellan 2014 och 2016 då tillväxten av de globala utsläppen låg på en stabil platå.

IEA:s högsta chef Fatih Birol säger i en kommentar att vändningen är en tydlig varning till världens regeringar, om att mer åtgärder krävs för att begränsa utsläppen av växthusgaser.
”Ökade åtgärder behövs för att främja mer cirkulär ekonomi, mer energieffektivitet, mer kärnkraft och mer innovation för tekniker såsom exempelvis koldioxidinfångning och lagring samt vätgas”, säger Fatih Birol.