Vad gör finanssektorn för att bidra till hållbar utveckling?

Kraven på långtgående ansvarstagande för företag ökar. Globalisering, klimatförändring, befolkningstillväxt, korruption och krav på upprätthållande av mänskliga rättigheter har ställt företagens jakt på tillväxt och ekonomiskt värdeskapande på sin spets. Spelreglerna har sakta förändrats. Att skapa värde för aktieägarna är fortfarande ett prioriterat mål, men inte det allena rådande. Allt fler företag inser värdet av att driva sin affär i ekonomisk, social och miljömässig balans.

Debatten tar sitt avstamp i de tio globala megakrafter som belystes i KPMGs rapport ”Expect the Unexpected – building business value in a changing world” vid förra årets seminarium i Almedalen. Givet de förutsättningar som företagen och samhället har att förhålla sig till i framtiden, hur kan den finansiella sektorn axla en än starkare roll som möjliggörare och förändringsagent?

Moderator: Helena Mueller, konsult, KPMG Climate Change & Sustainability

Paneldeltagare:
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör SEB
Sasja Beslik, chef Ansvarsfulla Investeringar, Nordea
Camilla Robinson-Seippel, hållbarhetschef, Swedbank
Ossian Ekdahl, chef Kommunikation och Ägarstyrning, Första AP-fonden
Arrangör: KPMG