Vagt formulerat regleringsbrev till Naturvårdsverket