Valfrågorna om hållbara transporter som alla partier borde kunna enas om

Inför valet i höst har 2030-sekretariatet tagit fram ett valmanifest för klimatarbetet inom transportsektorn. Inför nästa mandatperiod finns 10 punkter som 2030-sekretariatet anser att alla partier borde kunna enas om.

Foto: Tommie Hansen/Flickr

Det handlar bland annat om att stärka Sveriges roll som föregångsland i omställningen. 2030-sekretariatet vill också att bonussystem regleras så att det blir lönsamt att välja hållbara alternativ och att bonus-malus-system vidgas från nya personbilar till andra fordon, drivmedel och beteenden. Man vill också att fokus ska ligga på klimatnytta, snarare än teknikval, samt att kommunerna ska få större frihet att besluta över sina egna gator, avgifter, parkering och annat.

Här kan du läsa 2030-sekretariatets valmanifest