Var tredje sjö kalkas i onödan

Många sjöar klarar sig utan extra kalk menar forskare från KTH.

KTH-forskaren Carin Sjöstedt har genomfört mätningar av metaller i svenska sjöar och räknat ut vad som skulle hända om det inte tillsätts någon extra kalk.
 
Enligt henne behöver 900 av de totalt 3000 sjöar som kalkas varje år ingen extra kalk. Det kan till och med vara negativt för miljön att fortsätta spruta i vissa sjöar.

– Det finns olika negativa aspekter. Till exempel att kalkmjöl som drivs med vinden kan skada vegetationen runt sjön. Man ändrar också på pH-värdet väldigt snabbt. Och att kalka våtmarker är negativt för dess vegetation. Poängen är ju trots allt att kalkningen från start var tänkt för att undvika just negativa effekter, säger Carin Sjöstedt.

En av hennes slutsatser är att det går att dra ned på kostnaderna i det statliga program för kalkning som kostar drygt 200 miljoner kronor om året. Men det bör trappas ned succesivt så att ekosystemen inte tar skada och förstörs igen av försurningen.