Kitekraft: Så funkar det

Nästa år öppnar det första ”kite-kraftverket” i Skottland. Enligt företaget bakom projektet är energigenererande drakar en lösning som är både enklare och billigare än traditionella vindkraftverk.

Nästa år öppnar det första ”kite-kraftverket” i Skottland. Enligt företaget Kite Power Solutions är energi genererande drakar en lösning som är både enklare och billigare än traditionella vindkraftverk, och det gör den lämplig även för utvecklingsländer.

Tekniken bygger på att man fäster två jättelika kites, var och en är cirka 70 kvm, på varsin sida om en tubin. Drakarna turas sedan om att lyfta med vinden till 450 meter. De flyger i en åtta och när de rör sig drar de i ett rep som sitter fast i en turbin. På så sätt genereras energi. Tekniken är lätt att installera och underhålla och den kan placeras både på land och på flottar långt ute till havs.

I mars 2017 hoppas Kite Power Solutions kunna öppna Storbritanniens första kite-kraftverk i Skottland.

Se filmen som beskriver tekniken här.