Världens kraftfullaste röntgenstråle lockar miljö- och klimatforskare till Lund