Världsbanken lanserar gröna obligationer kopplade till FN:s hållbarhetsmål

För första gången lanserar Världsbanken gröna obligationer med direkt koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) i Agenda 2030.

De nya aktieindexobligationerna omfattar 163 miljoner euro som kommer från institutionella investerare i Italien och Frankrike. Löptiden på de två obligationer som ges ut är 15 och 20 år. Avkastningen är direkt kopplad till börsvärdet på de företag som ingår i Solactive Sustainable Development Goals World Index, ett index som omfattar 50 bolag som avsätter minst en femtedel av verksamheten till hållbara produkter. Emitteringen sker i samarbete med banken BNP Paribas.

Vinsten kommer att gå till att stödja projekt som går i linje med de globala hållbarhetsmålen, att utrota extrem fattigdom och främja välstånd. I samband med lanseringen av de gröna obligationerna sa Världsbankens vicepresident och kassör Arunma Oteh att  finansiering av utvecklingsprojekt måste ske på nya sätt om det globala samfundet ska klara av att leva upp till FN:s ambitiösa utvecklingsmål.

– Gröna obligationer är en innovation som visar på den viktiga roll som kapitalmarknaden spelar när det kommer till att koppla ihop sparkapital med prioriterade utvecklingsområden, och erbjuda investerare en fördelaktig riskvinstprofil. I framtiden kommer vi att satsa på att ge ut liknande obligationer för att attrahera investerare från hela världen.