Varmare klimat ger fler bränder

Bränderna som rasar i Australien kan delvis förklaras med att klimatet har blivit varmare, skriver DN:s vetenskapsredaktör Karin Bojs i dagens tidning.

Just nu råder extrem värme i Australien med en medeltemperatur i hela landet på över 40 grader Celsius. Under årets första vecka har medeltemperaturen legat sex grader över det genomsnitt som rådde för samma årstid under perioden 1961-1990, skriver DN.

Samtidigt konstaterar australiska klimatforskare att bränderna har blivit svårare och vanligare i takt med att klimatet värms upp. Men det vi hittills sett är bara början om man ska tro forskarnas modeller. Till 2050 blir dagar med ”extrem brandfara” 10 till 50 procent fler enligt de modeller som räknar lägst. Enligt de modeller som räknar lite högre kommer det att bli tre gånger så många dagar med extrem brandfara redan om 35 år.