Vart annat företag ser koppling mellan cirkulär ekonomi och lönsamhet