Var tredje ung svensk kvinna lider av klimatångest

Klimatet är en av de samhällsfrågor som oroar svenskarna mest. Det visar en ny undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av WWF.

Nästan hälften av svenskarna uppger att de oroar sig för klimatet en gång i veckan eller oftare. Framförallt är det unga kvinnor i åldern mellan 16-29 år som lider av klimatångest. Varannan ung kvinna placerar klimatet i topp när de ska lista de viktigaste samhällsfrågorna, och var tredje ung kvinna uppger att de känner sig olyckliga på grund av klimathotet. För svenskar generellt sett hamnar klimathotet på tredje plats bland samhällsproblemen, efter terror och krig och konflikter.

Hälften av svenskarna tror att klimatförändringarna kommer att påverka deras liv negativt om 20 år. Några orsaker som uppges är sjukdomar, vattenbrist, smältande glaciärer, stormar, extremväder och massutrotning av djur till följd av klimatförändringarna.

Många av de tillfrågade i undersökningen uppger att de gjort förändringar i sin livsstil under det senaste året. En tredjedel uppger att de åkt mindre bil, en femtedel har valt bort flygresor, runt 40 procent uppger att de shoppat eller konsumerat mer klimatsmart och en fjärdedel har energieffektiviserat sina hem. 76 procent av de svarande i undersökningen anser att det är viktigt att det parti de röstar på satsar på klimatfrågan.