Vattenfall bygger ny vindkraft

Vattenfall miljardinvesterar i en ny vindkraftspark i Storbritannien.

Parken är beräknad att tas i drift i början av 2017.

Vattenfall investerar 90 miljoner pund, cirka 1,2 miljarder kronor, i vindkraftsparken i Storbritannien.

Vindkraftsparken Ray Wind Farm i Northcumberland i nordöstra England har 16 landbaserade vindkraftverk och en kapacitet på drygt 54 MW. Det motsvarar elförbrukningen hos cirka 30 000 hushåll.

Vattenfall äger och driver i dag sammantaget närmare 240 havs- och landbaserade vindkraftverk runt om i Storbritannien. Den samlade kapaciteten uppgår till cirka 650 MW, varav huvuddelen utgörs av havsbaserade vindkraftverk.