Vattenfall påbörjar bygget av Danmarks största havsbaserade vindpark

En investering på över en miljard euro. 

Foto: Ulrich Wirrwa

Nu drar Vattenfall igång byggandet av den havsbaserade vindkraftparken Horns Rev 3 utanför Danmarks västkust. Parken kommer att tas i drift 2018 och leverera el till motsvarande 400 000 danska hem.

– Horns Rev 3 är en tydlig signal till omvärlden att Vattenfalls strategi är att nyinvestera i förnybar elproduktion och att växa inom vindkraft. Vattenfall stödjer omställningen till ett helt förnybart energisystem och antar utmaningen trots dagens låga elpriser och överkapacitet, säger Vattenfalls vd, Magnus Hall, i ett pressmeddelande.

Vattenfall är i dag den näst största operatören av havsbaserade vindkraftparker i världen. Räknat i MW äger Vattenfall cirka 2 200 MW vindkraft, varav 1 300 MW är havsbaserad.