Vattenfall vill stänga Ringhals 1 och 2

Låga elpriser pressar Vattenfall att stänga kärnkraftverket Ringhals i förtid.

I ett pressmeddelande berättar Vattenfall att kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 kan komma att stängas under 2018-2020 i stället för 2025 som tidigare planerats. Skälen är ekonomiska.

– Tyvärr ser vi hur marknadsförutsättningarna med låga elpriser består under kommande år. Samtidigt ser vi att produktionskostnaderna ökar, säger Torbjörn Wahlborg, chef Business Area Generation, Vattenfall i ett pressmeddelande.
– Vårt beslut fattas på affärsmässig grund. Det är naturligtvis beklagligt att stänga väl fungerande produktionsanläggningar men ibland är det oundvikligt, säger Torbjörn Wahlborg.

Ett beslut om stängning fattas av Ringhals styrelse och kräver enighet mellan delägarna, dvs. Vattenfall och E.ON.

Planerna för de övriga fem kärnkraftsreaktorer, Ringhals 3 och 4 samt Forsmark 1,2, och 3, är oförändrade, och ska således drivas fram till början på år 2040.