Vattenkvaliteten i topp lagom till badsäsongen

Lagom till badsäsongen presenterar Folkhälsomyndigheten och Hav- och Vattenmyndigheten (HaV) sin årliga undersökning av det svenska badvattnet.

I Sverige finns cirka 2 700 badplatser registrerade hos kommunerna, 441 av dessa är EU-bad. Här ställs krav på regelbunden kontroll, provtagning och skyltar som visar vilken klassificering badvattnet har. Enligt årets undersökning har 92 procent av de svenska EU-baden god vattenkvalitet, bara två av baden hade dålig kvalitet. Enligt Ylva Envall, utredare på HaV, visar resultaten i rapporten att kommunerna arbetar aktivt med vattenkvaliteten, något som är mycket positivt. Även de bad som inte är EU-bad kontrolleras ofta av kommunerna.

Information om vattenkvalitet på samtliga bad hittar du på HaVs webbsida Badplatsen.