Vattentjänstutredningen: Mildrade krav på att inrätta VA-områden