”Vi behöver en lagstadgad definition av sociala företag”

En ny lagstadgad definition av sociala företag som gör det lättare för kommuner att genomföra riktade upphandlingar. Det förslaget presenterar Miljöpartiet i dag som en del i sin valrörelse.

Miljpöpartiet föreslår ny lagstiftning som gör det lättare för kommuner att välja sociala företag i upphandling. Ett arbetsintegrerande socialt företag har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Foto: Miljöpartiet/Flickr

Enligt Miljöpartiet är det rimligt att få en tydlig definition av vad ett socialt arbetsintegrerande företag är.
– Det finns en växande skara av socialt arbetsintegrerande företag som har stor potential att göra en väldigt stor social nytta. Vi vill göra det enklare för kommuner att rikta upphandlingar och genomföra samarbeten med sociala företag. En utmaning är att det inte finns någon lagstadgad definition av vad som är ett socialt företag, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) till Aktuell Hållbarhet.

Miljöpartiet föreslår också ett arbetsmarknadspolitiskt program för sociala arbetsintegrerande företag så att kontakten mellan dessa företag och Arbetsförmedlingen blir tätare. Vidare vill Miljöpartiet att de sociala företagen får ytterligare kompetensförstärkning och stöd kring upphandling.
– Lagstiftningen ger redan i dag stöd för upphandling från sociala företag. Men vi anser att det görs i för liten omfattning, säger Per Bolund.

Sedan tidigare har Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna satt en regeringsstrategi för socialt företagande. Per Bolund säger att Miljöpartiet nu vill utöka den strategin.
– Vårt förslag är kopplat till flera av FN:s utvecklingsmål. Det är också ett viktigt förslag då vi behöver öppna vägar till arbetslivet för de många nyanlända vi har i Sverige.