”Vi behöver en lagstadgad definition av sociala företag”