”Vi har inte någon ökande trend”

Producenterna av ekologisk mat kan inte möta den kraftiga efterfrågan.

Omställningen till ekologiska jordbruk går därför trögt, skriver DN.

– Vi har inte någon ökande trend, snarare en minskande. Även om lönsamheten har blivit något bättre med åren så har prisbilden och de stöd som finns inte setts som tillräckliga för att lägga om produktionen, säger Johan Andersson, divisionschef för Lantmännen Lantbruk, till tidningen, som uppger att utvecklingen oroar såväl handeln som lantbrukarna som befarar tomma butikshyllor och ökad import av ekologiskt.

– En av de största utmaningarna för oss ekologiska producenter nu är det att de största förespråkarna för ekologiskt lantbruk också ställer till med de största problemen. De förringar lätt de utmaningar som vi ställs inför, säger lantbrukaren Peter Borring, som ändå ställt om hälften av sitt lantbruk till ekologiskt, i artikeln.

Läs mer här och här.