Vindkraft: ”Svenskar protesterar inte som danskar”

Reaktioner på Vattenfalls köp av dansk by.

Den här artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 29 januari.

Vattenfalls beslut att köpa upp flertalet fastigheter i den danska byn Kölby för att slippa klagomål från grannarna har väckt stor uppmärksamhet. Det är skillnad på etableringen här och där, påtalar Peter Stedt, pressekreterare på Vattenfall Sverige.

– Svenskar är lite mildare och protesterar inte lika mycket som danskarna. Det är mer kontinentalt i Danmark, säger Peter Stedt till Miljöaktuellt.

Vattenfall har löst ut de flesta markägarna i Kölby för att maximera energinyttan och slippa klagomål och rättsliga tvister. Nu ska många av de inköpta husen jämnas med marken och ge plats åt 37 planerade vindkraftverk.

I Sverige är det inte lika tättbefolkat och därför lättare att etablera vindkraftsparker utan att få klagomål från grannar, framhåller Peter Stedt. Buller och förstörd horisontlinje är annars de vanligaste klagomålen företaget möter i samband med planeringsprocessen.

Vad gäller ekonomisk ersättning är det ingen skillnad mellan länderna. Det finns enligt Peter Stedt inga bevis för att fastighetspriserna sjunker i närheten av vindkraftverk, så bolaget har heller inga riktlinjer för kompensation på samma sätt som skador från till exempel vattenkraft.

– Vi anpassar oss när det gäller vindkraften för vi vill inte ha missnöjda närboende runt våra anläggningar. Om det blir för mycket klagomål bygger vi på ett annat ställe eller krymper de ursprungliga planerna, säger Peter Stedt.