Vindkraftstorn i trä ska tredubbla energiproduktionen

Nu får de traditionella stål och betong-vindkraftverken konkurrens av vindkraftstorn i trä.

Enligt företaget Modvion, som utvecklat trätornen, så är de inte bara miljövänligare och billigare att bygga, de har också potential att tredubbla energiproduktionen. För att öka vindkraftsproduktionen krävs högre torn men med de traditionella stålkonstruktionerna har det funnits en maxgräns för hur höga torn som varit möjliga att transportera på fordon inom Europa. Eftersom trätornen byggs i moduler finns ingen sådan gräns.
– Genom att bygga 150 meter höga torn istället för 100 meter så kan vi tredubbla energiproduktionen, säger Otto Lundman, affärsutvecklare på Modvion till Aktuell Hållbarhet.

Trätornen tillverkas av förnybart material i limträ, något som gör att de kommer att bli upp till 40 procent billigare att bygga än de traditionella vindkraftstornen. Enligt Otto Lundman kommer trätornen att finnas på marknaden 2021. Fram till dess kommer man att testa tekniken tillsammans med Rise.