WHO: Kemikalier bakom folksjukdomar

Kopplingen mellan hormonstörande kemikalier och ett antal folksjukdomar är betydligt starkare än vad man tidigare trott.

En forskargrupp ledd av Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet, konstaterar i en ny WHO-rapport att det finns ett betydligt starkare samband mellan hormonstörande kemikalier och sjukdomar än vad man hittills trott, rapporterar SR:s Ekot.

– Endokrina sjukdomar är vanliga och ökar och vi kan visa på kopplingar till hormonstörande kemikalier. Ökningstakten är sådan att genetiska sjukdomar inte kan vara enda förklaringen, skriver professor Åke Bergman i ett pressmeddelande från Stockholms universitet.

Bland annat misstänker forskarna att vissa kemikalier bidrar till utvecklingen av olika cancerformer, fetma, diabetes, dålig spermakvalitet, tidig bröstutveckling, avbrutna graviditeter och störningar i utvecklingen av barns nervsystem.

– Vi vet att i stort sett alla kemikalier överförs via placentan till barnet. Så att barn, både under fosterlivet och när de är små, utsätts för fler kemikalier än vad vi har räknat med, säger Åke Bergman till Ekot.

Hormonstörande kemikalier kan finnas i allt från bekämpningsmedel till hemelektronik och hygienartiklar.