WSP Sverige rekryterar ny hållbarhetschef

Maria Brogren blir ansvarig för hållbarhetsfrågor på WSP Sverige.

Maria, som tillträder i januari, arbetar för närvarande som utredningssekreterare i den statliga utredningen Moderna byggregler. Hon har tidigare varit energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier, arbetat på Näringsdepartementet och Energimyndigheten samt varit projektledare med ansvar för energifrågor och EU-forskning på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

”Min personliga drivkraft för att ta det här jobbet är att få använda min kompetens och erfarenhet inom bland annat energi, miljö och samhällsbyggande för att påverka samhället i mer hållbar riktning. Det kan till exempel handla om att vända miljöutmaningar till affärsmöjligheter. Jag ser fram emot att få arbeta i en organisation som har en stor bredd i sin verksamhet och så många väldigt kompetenta och engagerade människor inom hållbart samhällsbyggande.”, säger Maria Brogren i en presskommentar.