WWF: EU-länderna når bara en tredjedel av klimatmålen

Världsnaturfonden har analyserat EU-ländernas klimatåtgärder. Sverige missar målet med hälften och får betyget D i en skala A-G.

Miljöorganisationen har med hjälp av ett nytt analysverktyg kallat Climate Policy Tracker kontrollerat hur det går med målet att minska utsläppen av växthusgaser med 85-90 procent till år 2050. Resultatet är att EU-länderna inte kommer att lyckas med omställningen till en fossilfri ekonomi.

– 40 procent av resultaten är beroende av att länderna följer lagstiftningen. Genom att använda bästa möjliga teknik inom alla områden skulle två tredjedelar av målet till 2050 uppnås – dubbelt så bra som nuvarande genomsnitt, säger Magnus Emfel, tillförordnad klimatchef på Världsnaturfonden, WWF.

Organisationen har analyserat områdena generell klimatpolitik, elförsörjning, förnybar energi, byggnader och transporter samt tittat på åtgärder inom industrin, jordbruk och skogsbruk.

Sverige får samma betyg som Tyskland, Irland och Danmark. Det som rekommenderas för Sverige är ett kraftfullare stöd för ökad produktion av förnybar energi, skärpta regler för minskad energiförbrukning, minskade utsläpp från transporter och en plan för resurseffektiv produktion.

– Klimatpolitiken i många EU-länder är lika ineffektiv som kylskåpen var på 70-talet, säger Magnus Emfel.