WWF lanserar vattenguide för företag

Världsnaturfonden, WWF släpper en ny vattenguide för att hjälpa svenska företag att hantera sina vattenrisker.

Enligt World Economic Forum är dagens vattenbrister det största globala hotet som också har en stor inverkan på näringslivet.

WWF menar med sin nya vattenguide att när företag är medvetna om vattenriskernas kostnader kan de också ge företagen nya affärsmöjligheter och konkurrensfördelar.

– Vattenkrisen är en växande utmaning. Långt ifrån alla företag har full kontroll över vad som händer i hela värdekedjan i deras verksamhet. Vi hoppas att guiden kan bli ett konkret verktyg i arbetet med vattenfrågor och att fler bolag, styrelser och investerare får upp frågan på dagordningen, säger Daniel Robertson, chef för WWF:s företagssamarbeten i ett pressmeddelande.

Bland de största vattenriskerna listas fysiska risker, regleringsrisker och varumärkesrisker.

Läs mer här.