WWF: Så kan regeringen rädda havet

Världsnaturfonden uppmanar beslutsfattarna att arbeta för minskad klimatpåverkan, säkerhetställa resurser för framtiden och agera för en hållbar havsförvaltning.

– Världens hav föder oss, skapar jobb och välmående, men ändå låter vi dem kollapsa framför våra ögon. Sveriges regering har en viktig roll att spela och vi uppmanar den att ta tre steg: arbeta för starka FN-mål för havet, att skriva på ett ambitiöst klimatavtal i Paris och öka skyddet av haven, säger svenska WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén. 

Omsättningen av varor och tjänster globalt, beroende av haven, värderas till otroliga 21 biljoner kronor per år, enligt en rapport som släpps av WWF internationellt i dag.

– Omkring 3 miljarder människor är i dag direkt beroende av fisk som proteinkälla. Utan en fungerande förvaltning fångar vi för mycket fisk, överexploaterar havets resurser, förorenar och försurar havet till nivåer där naturens system riskerar att kollapsa, säger Åsa Ranung, chef för WWF:s vattenmiljöenhet.

Läs mer här.