Ytterligare ett kunskapscentrum ska stödja cykling