Ytterligare ett steg mot gemensam klimatlag för EU