Ytterligare rapport från Trafikverket visar att bilismen måste minska

Tre av tio bilar måste bort från storstäderna för att framtida klimatmål ska nås. Budskapet kommer från en opublicerad rapport från Trafikverket.

Nyligen rapporterade Sveriges Radio om att Trafikverket stoppat en klimatrelaterad rapport som skulle ha funnits med i myndighetens underlag till regeringens infrastrukturproposition för 2018-2029. Rapporten publicerades till slut i förra veckan men nu rapporterar Svenska Dagbladet om ännu ett okänt underlag.

Slutsatsen i den hittills okända publikationen är att biltrafiken måste minska med 30 procent till 2030 i Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta för att den svenska fordonsflottan ska kunna bli fossiloberoende till dess.

Läs hela artikeln i SvD här.